Prohledat nápovědu:

Kategorie: FINANCE

Články v této kategorii:

descriptionZ jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

descriptionJe možné navýšení intenzity podpory pro výzkumnou organizaci až na 100 %?

descriptionKde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé?

descriptionBudou investiční náklady brané jako uznatelné náklady projektu?

descriptionJe možné někde v aplikaci ISTA napsat komentář k jednotlivým položkám rozpočtu? Nebo je možné uvést komentář k rozpočtu jako přílohu návrhu projektu?

descriptionCo všechno má vliv na intenzitu podpory uchazeče?

descriptionPokud má uchazeč část nákladů jako aplikovaný výzkum (např. 60 %) a část nákladů jako experimentální vývoj (např. 40 %), tak má toto rozdělení nějaký vliv na intenzitu podpory? Řídí se tyto aktivity dle ZZVZ?

descriptionCo se rozumí intenzitou podpory jednotlivého uchazeče projektu po celou dobu řešení projektu?

descriptionMusí podnik mladší 18 měsíců něco dokládat a kam?

descriptionCo patří mezi subdodávky?

descriptionKdy dojde k přepočítání šedých čísel ve finančním plánu?

descriptionJak změnit podporu uchazeče? Stále se zobrazuje intenzita podpory 0 %.

descriptionV nákladech nelze editovat řádky “Úvazek” a “Průměrné osobní náklady na úvazek”. Jak je upravit?

descriptionDo finančních ukazatelů za uchazeče nelze vyplnit údaje pro výpočet podniku v obtížích pro roky 2016-2018. Jak je editovat?