Články v této kategorii:

Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?
1,689
(25)
Je možné navýšení intenzity podpory pro výzkumnou organizaci až na 100 %?
706
(11)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé?
632
(13)
Budou investiční náklady brané jako uznatelné náklady projektu?
410
(11)
Je možné někde v aplikaci ISTA napsat komentář k jednotlivým položkám rozpočtu? Nebo je možné uvést komentář k rozpočtu jako přílohu návrhu projektu?
312
(10)
Co všechno má vliv na intenzitu podpory uchazeče?
533
(12)
Pokud má uchazeč část nákladů jako průmyslový výzkum (např. 60 %) a část nákladů jako experimentální vývoj (např. 40 %), tak má toto rozdělení nějaký vliv na intenzitu podpory? Řídí se tyto aktivity dle ZZVZ?
402
(11)
Co se rozumí intenzitou podpory jednotlivého uchazeče projektu po celou dobu řešení projektu?
313
(10)
Musí podnik mladší 18 měsíců něco dokládat a kam?
244
(10)
Co patří mezi subdodávky?
3,133
(30)
Kdy dojde k přepočítání šedých čísel ve finančním plánu?
233
(10)
Jak změnit podporu uchazeče? Stále se zobrazuje intenzita podpory 0 %.
285
(12)
V nákladech nelze editovat řádky “Úvazek” a “Průměrné osobní náklady na úvazek”. Jak je upravit?
605
(13)
Do finančních ukazatelů za uchazeče nelze vyplnit údaje pro výpočet podniku v obtížích pro roky 2018-2020. Jak je editovat?
356
(11)