Články v této kategorii:

Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt? A co jsou ostatní zdroje?
1,800
(29)
Patří stipendia mezi způsobilé náklady?
5
(0)
Je možné, aby výzkumná organizace měla intenzitu podpory až 100 %?
782
(11)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé?
644
(13)
Budou investiční náklady brané jako uznatelné náklady projektu?
419
(11)
Je možné někde v aplikaci ISTA napsat komentář k jednotlivým položkám rozpočtu? Nebo je možné uvést komentář k rozpočtu jako přílohu návrhu projektu?
319
(10)
Jak se stanovuje intenzita podpory uchazeče?
5
(0)
Co je intenzita podpory za jednotlivého uchazeče projektu?
5
(0)
Jak se rozdělují kategorie činností do průmyslového výzkumu nebo do experimentálního vývoje a jejich poměr v návrhu projektu?
6
(0)
Musí podnik mladší 18 měsíců něco dokládat a kam?
260
(10)
Co jsou subdodávky?
3,282
(30)
Kdy dojde k přepočítání šedých řádků ve finančním plánu v návrhu projektu v ISTA?
239
(10)
Jak změním podporu uchazeče? Stále vidím intenzitu podpory 0 %?
298
(12)
V nákladech nelze editovat řádky „Úvazek” a „Průměrné osobní náklady na úvazek”. Kde to lze opravit?
624
(13)
Při kontrole projektu vyskakuje tato chybová hláška „Ostatní přímé náklady - specifikace nákladů na duševní vlastnictví - nejsou vyplněny [PFIX0019]”. Je to chyba bránící podání projektu? Co udělat, aby se přestala zobrazovat?
7
(0)