Články v této kategorii:

Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt? A co jsou ostatní zdroje?
3,469
(35)
Patří stipendia mezi způsobilé náklady?
178
(0)
Je možné, aby výzkumná organizace měla intenzitu podpory až 100 %?
878
(11)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé?
725
(13)
Budou investiční náklady brané jako uznatelné náklady projektu?
509
(11)
Je možné někde v aplikaci ISTA napsat komentář k jednotlivým položkám rozpočtu? Nebo je možné uvést komentář k rozpočtu jako přílohu návrhu projektu?
392
(10)
Jak se stanovuje intenzita podpory uchazeče?
84
(0)
Co je intenzita podpory za jednotlivého uchazeče projektu?
107
(0)
Jak se rozdělují kategorie činností do průmyslového výzkumu nebo do experimentálního vývoje a jejich poměr v návrhu projektu?
591
(2)
Musí podnik mladší 18 měsíců něco dokládat a kam?
335
(10)
Co jsou subdodávky?
5,162
(33)
Kdy dojde k přepočítání šedých řádků ve finančním plánu v návrhu projektu v ISTA?
302
(10)
Jak změním podporu uchazeče? Stále vidím intenzitu podpory 0 %?
369
(12)
V nákladech nelze editovat řádky „Úvazek” a „Průměrné osobní náklady na úvazek”. Kde to lze opravit?
736
(13)
Při kontrole projektu vyskakuje tato chybová hláška „Ostatní přímé náklady - specifikace nákladů na duševní vlastnictví - nejsou vyplněny [PFIX0019]”. Je to chyba bránící podání projektu? Co udělat, aby se přestala zobrazovat?
70
(0)
Je možné do osobních nákladů zahrnout náklady na příspěvek na péči o děti a blízké osoby?
69
(0)