Budou investiční náklady brané jako uznatelné náklady projektu?

Investiční náklady nejsou uznatelnými náklady. Je však možné uplatnění odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a není zahrnut do kategorie investice. Odpisy z dlouhodobého majetku uveďte do kategorie Ostatních přímých nákladů.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
1524
Kategorie:
Datum přidání:
2019-06-19 16:42:35
Zobrazení:
509
Hodnocení (Hlasy):
(11)