Co je intenzita podpory za jednotlivého uchazeče projektu?

Intenzita podpory za jednotlivého uchazeče projektu je podíl podpory uchazeče vůči celkovým nákladům projektu. Intenzita podpory pro uchazeče je uvedena v procentech.

Pro jednotlivé typy uchazečů jako je podnik, výzkumná organizace a jiné (s ohledem na podmínky dané veřejné soutěže) je určena „maximální povolená intenzita podpory za uchazeče“ (dle tabulky uvedené v zadávací dokumentaci). Tato intenzita podpory za uchazeče musí být dodržena v každém roce řešení, a to dle výše skutečně čerpaných nákladů v daném roce.

Intenzita podpory za jednotlivé uchazeče se určuje podle typu uchazeče (podnik, výzkumná organizace a jiné), splnění podmínek účinné spolupráce a s ohledem na charakter činností plánovaných v daném roce (poměr průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje – PV/EV).

UPOZORNĚNÍ: Podmínky pro stanovení „maximální intenzity podpory na uchazeče“ se liší v jednotlivých veřejných soutěžích, vždy je třeba vycházet ze zadávací dokumentace dané veřejné soutěže. 

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2437
Kategorie:
Datum přidání:
2023-09-13 20:45:18
Zobrazení:
84
Hodnocení (Hlasy):
(0)