Patří stipendia mezi způsobilé náklady?

Ano, stipendia patří mezi způsobilé náklady, pokud jsou povolené zadávací dokumentací k dané veřejné soutěži. 

Z rozhodnutí o udělení stipendia musí být zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu a musí se jednat o stipendium uvedené v § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Více k uznatelnosti nákladů najdete v dokumentu spojeném s vyhlášení veřejné soutěže Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7

V případě, že bude využita kategorie nákladů stipendia, upozorňujeme uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Dále upozorňujeme, že je vhodné zvážit etické a sociálně-právní aspekty využití kategorie osobních nákladů „Stipendia“ pro výzkumnou činnost studentů zejména nad 26 let. Metodické doporučení k širším aspektům využití nákladové položky “stipendia” (vydáno 17. 7. 2019) je k dispozici ZDE.

Podrobnosti článku

ID článku:
2435
Kategorie:
Datum přidání:
2023-09-13 20:37:29
Zobrazení:
178
Hodnocení (Hlasy):
(0)