Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt? A co jsou ostatní zdroje?

Povinnou finanční spoluúčast v minimální výši, kterou stanovuje zadávací dokumentace dané veřejné soutěže, musí příjemci hradit z ostatních zdrojů. Platí to i v případě, že projekt realizuje pouze výzkumná organizace. 

Dofinancování probíhá z vlastních, tedy ostatních zdrojů, do nichž spadá: institucionální financování, prostředky určené na platy, příjmy z hlavní a doplňkové činnosti apod.

Je ovšem vyloučeno, aby k dofinancování bylo využito jiné účelově určené dotace např. jiná veřejná podpora z národních nebo evropských programů, tedy nelze jej dofinancovat z prostředků z jiného projektu z jiného dotačního titulu.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
1521
Kategorie:
Datum přidání:
2019-06-19 16:41:06
Zobrazení:
3,469
Hodnocení (Hlasy):
(35)