• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
What options of co-financing the project do a research organisation have? Can the missing resources on the research organisation side be co-financed by a project partner who is an enterprise?

Kategorie: FINANCE

7,085
(29)
Prohlášení k některým ustanovením všeobecných podmínek

Kategorie: Realizace projektů

4,969
(27)
Jaké dokumenty musím doložit před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory?

Kategorie: Dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory

3,262
(17)
Příjmy z projektů

Kategorie: Realizace projektů

2,960
(22)
Časté dotazy při vyplnění a odevzdání Průběžné/Závěrečné zprávy

Kategorie: Průběžné/Závěrečné zprávy

2,818
(24)
Zapojení jednatele do řešitelského týmu

Kategorie: Realizace projektů

2,384
(20)
Jakým způsobem univerzita může spolufinancovat návrh projektu, vystupuje-li jako jediný uchazeč o podporu a jak se to dokládá?

Kategorie: DOFINANCOVÁNÍ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

185
(1)
Co jsou ostatní zdroje?

Kategorie: DOFINANCOVÁNÍ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

932
(1)
Jaké má VO možnosti pro kofinancování projektu? Může chybějící prostředky na straně výzkumné organizace dofinancovat uchazeč, který je podnikem?

Kategorie: DOFINANCOVÁNÍ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

186
(1)
Jsou stanovena nějaká pravidla pro výběr subdodavatele?

Kategorie: FINANCE

935
(1)
Musí podnik mladší 18 měsíců něco dokládat a kam?

Kategorie: FINANCE

271
(1)
Od kdy jsou náklady uznatelné?

Kategorie: FINANCE

935
(1)