• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co patří mezi subdodávky?

Kategorie: Finance

2,468
(28)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Kategorie: Finance

1,314
(19)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,188
(16)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

966
(13)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

920
(16)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

Kategorie: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

877
(12)
V ISTA v podávaném návrhu projektu se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?

Kategorie: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

86
(0)
Je nutné mít uzavřenou Smlouvu o účasti na řešení projektu již v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže?

Kategorie: Uchazeči

122
(3)
Nemohu najít vzor Smlouvy o využití výsledků.

Kategorie: Obecné dotazy k realizaci projektů

93
(2)
Je možné do projektu přidat nějaký výsledek navíc?

Kategorie: Obecné dotazy k realizaci projektů

164
(2)
Jak vykazovat práci na projektu?

Kategorie: Obecné dotazy k realizaci projektů

130
(2)
Jak předat výsledky do RIV?

Kategorie: Obecné dotazy k realizaci projektů

68
(0)