• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co patří mezi subdodávky?

Kategorie: Finance

3,133
(30)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Kategorie: Finance

1,690
(25)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,401
(16)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

1,272
(14)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

1,218
(17)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

Kategorie: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

1,154
(14)
Je způsobilým uchazečem v 2. VS SIGMA - DC2 také subjekt ze zahraničí?

Kategorie: SIGMA - 2. veřejná soutěž DC2 (Začínající výzkumníci/výzkumnice)

15
(0)
Je problém, když jsou účastníky projektu v 2. VS SIGMA - DC2 podnik, kde je začínající výzkumník/výzkumnice zaměstnán/a, a výzkumná instituce, kde studuje?

Kategorie: SIGMA - 2. veřejná soutěž DC2 (Začínající výzkumníci/výzkumnice)

29
(0)
Může být v řešitelském týmu v 2. VS SIGMA - DC2 člověk, který je zaměstnán ve výzkumné organizaci a zároveň vlastní podnik, který je dalším účastníkem?

Kategorie: SIGMA - 2. veřejná soutěž DC2 (Začínající výzkumníci/výzkumnice)

28
(0)
Může být způsobilým uchazečem v 2. VS SIGMA - DC2 podnikající fyzická osoba (v roli dalšího uchazeče, typ podnik)? Pokud ano, jaké účetní dokumenty má doložit pro prokázání způsobilosti?

Kategorie: SIGMA - 2. veřejná soutěž DC2 (Začínající výzkumníci/výzkumnice)

32
(0)
Může být 2. VS SIGMA - DC2 aplikační garant externí a musí být aplikačním garantem jen podnik zahrnutý do projektu?

Kategorie: SIGMA - 2. veřejná soutěž DC2 (Začínající výzkumníci/výzkumnice)

32
(1)
Je podmínka účasti 3 klíčových osob nutná na straně VO i podniku? Nebo stačí, když 3 začínající výzkumníci budou např. jen z VO a podnik nebude mít žádnou osobu splňující podmínku (tzn. bude mít jen mentora a další pracovníky podílející se na projektu?)

Kategorie: SIGMA - 2. veřejná soutěž DC2 (Začínající výzkumníci/výzkumnice)

40
(0)