• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co patří mezi subdodávky?

Kategorie: Finance

2,194
(28)
Jsou stanovena nějaká pravidla pro výběr subdodavatele?

Kategorie: Finance

1,298
(6)
Co jsou ostatní zdroje?

Kategorie: Dofinancování výzkumné organizace

1,271
(2)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Kategorie: Finance

1,167
(19)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,103
(16)
Od kdy jsou náklady uznatelné?

Kategorie: Finance

1,001
(1)
Je nutné dodržet maximální intenzitu podpory na celý projekt v každém (i třeba neúplném) roce řešení projektu, nebo ji můžeme dodržet za celou dobu řešení projektu, přičemž v některých letech by dodržena být nemusela?

Kategorie: Finance

9
(0)
Může být intenzita podpory projektu v jednotlivých letech nad hranicí 90% pro PP1, pokud celková míra podpory na projekt nepřesahuje 90%?

Kategorie: Finance

7
(0)
V ISTA v podávaném návrhu projektu do 5. VS THÉTA se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?

Kategorie: Finance

11
(0)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 5. VS THÉTA?

Kategorie: Finance

10
(0)
Jak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik při vyplňování návrhu projektu v 5. VS THÉTA?

Kategorie: Finance

10
(0)
Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 5. VS THÉTA?

Kategorie: Povinné přílohy

9
(0)