• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
What options of co-financing the project do a research organisation have? Can the missing resources on the research organisation side be co-financed by a project partner who is an enterprise?

Kategorie: FINANCE

7,234
(32)
Prohlášení k některým ustanovením všeobecných podmínek

Kategorie: Realizace projektů

5,275
(27)
Jaké dokumenty musím doložit před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory?

Kategorie: Dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory

3,761
(18)
Časté dotazy při vyplnění a odevzdání Průběžné/Závěrečné zprávy

Kategorie: Průběžné/Závěrečné zprávy

3,301
(26)
Příjmy z projektů

Kategorie: Realizace projektů

3,205
(22)
Zapojení jednatele do řešitelského týmu

Kategorie: Realizace projektů

2,606
(21)
Kde si mám stáhnout výpis z evidence skutečných majitelů pro 3. VS GAMA 2, PP2?

Kategorie: GAMA 2 - 3. veřejná soutěž, PP2

23
(0)
Jakou úroveň TRL by měl návrh projektu podaný do 3. VS GAMA, PP2 dosahovat?

Kategorie: GAMA 2 - 3. veřejná soutěž, PP2

25
(0)
Má 3. VS GAMA, PP2 v návrhu projektu stanovené nějaké povinné přílohy?

Kategorie: GAMA 2 - 3. veřejná soutěž, PP2

39
(0)
Co je mezinárodní expertní koučink, který TA ČR poskytuje, jak a ve které fázi se může tato služba v projektu čerpat?

Kategorie: GAMA 2 - 3. veřejná soutěž, PP2

18
(0)
Podpořený projekt v 3. VS GAMA, PP2 může být zařazen do takzvaného předvýběru mezinárodního panelu GO - SME, co to přesně znamená?

Kategorie: GAMA 2 - 3. veřejná soutěž, PP2

18
(0)
Je nutné aby každý projekt v 3. VS GAMA, PP2 vytvořil studii proveditelnosti? Je možné mít i další výsledky?

Kategorie: GAMA 2 - 3. veřejná soutěž, PP2

20
(0)