• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co patří mezi subdodávky?

Kategorie: Finance

2,741
(29)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Kategorie: Finance

1,426
(22)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,255
(16)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

1,125
(13)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

1,039
(17)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

Kategorie: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

974
(13)
Do 9. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 2 (Nováčci) může podat projekt pouze nově vzniklý subjekt?

Kategorie: TREND - 9. veřejná soutěž (Nováčci)

14
(0)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: TREND - 9. veřejná soutěž (Nováčci)

4
(0)
Je nutné mít uzavřenou Smlouvu o účasti na řešení projektu již v době podávání návrhu projektu do 9. VS TREND, PP2?

Kategorie: TREND - 9. veřejná soutěž (Nováčci)

4
(0)
Chceme v návrhu projektu v 9. VS TREND, PP2 zapojit dvě VO, znamená to, že dohromady budou mít dvě VO 10 % způsobilých nákladů?

Kategorie: TREND - 9. veřejná soutěž (Nováčci)

4
(0)
Bude na webových stránkách dostupná prezentace z webináře pro uchazeče 1. VS SIGMA DC3?

Kategorie: SIGMA - 1. VS DC3 (SHUV)

13
(0)
Lze kombinovat témata/podtémata, resp. je propojit v jednom návrhu projektu v 1. VS SIGMA DC3?

Kategorie: SIGMA - 1. VS DC3 (SHUV)

10
(0)