• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co jsou subdodávky?

Kategorie: Finance

4,794
(32)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt? A co jsou ostatní zdroje?

Kategorie: Finance

2,972
(34)
Návod pro založení dotazu

Kategorie: Návod k založení tiketu

2,860
(64)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

2,852
(18)
Kdo je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

2,779
(17)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

2,655
(21)
3. Od kdy jsou náklady uznatelné?

Kategorie: Finance

5
(0)
2. Je podpora z programu SIGMA - DC4 určena i zahraničním partnerům?

Kategorie: Finance

4
(0)
1. V jaké měně se vyplňují finance v Common Proposal?

Kategorie: Finance

3
(0)
5. Je Common Proposal pevná šablona, nebo je možné ji upravovat dle libosti?

Kategorie: Základní informace

3
(0)
4. Jakým způsobem je možné podepsat formulář Common Proposal? Je možné jej např. podepsat elektronicky?

Kategorie: Základní informace

2
(0)
3. Musí mít uchazeči minimální účetní historii?

Kategorie: Základní informace

2
(0)