• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co jsou subdodávky?

Kategorie: Finance

4,065
(31)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt? A co jsou ostatní zdroje?

Kategorie: Finance

2,288
(34)
Návod pro založení dotazu

Kategorie: Návod k založení tiketu

2,158
(58)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

2,020
(18)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

1,895
(21)
Kdo je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

1,848
(15)
Jaké jsou povinnosti aplikačního garanta?

Kategorie: DOPRAVA 2030 - 2. veřejná soutěž

5
(0)
Kdo může být externím aplikačním garantem v 2. VS DOPRAVA 2030?

Kategorie: DOPRAVA 2030 - 2. veřejná soutěž

3
(0)
Kdo může být interním aplikačním garantem v 2. VS DOPRAVA 2030?

Kategorie: DOPRAVA 2030 - 2. veřejná soutěž

1
(0)
Je možné, aby bylo externím aplikačním garantem Ředitelství silnic a dálnic?

Kategorie: DOPRAVA 2030 - 2. veřejná soutěž

2
(0)
Jak mám kontaktovat Ministesterstvo dopravy s žádostí o aplikační garantství v 2. VS DOPRAVA 2030?

Kategorie: DOPRAVA 2030 - 2. veřejná soutěž

9
(0)
Pro které druhy výsledků plánuje Ministerstvo dopravy dávat aplikační garanci v 2. VS DOPRAVA 2030?

Kategorie: DOPRAVA 2030 - 2. veřejná soutěž

1
(0)