• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co patří mezi subdodávky?

Kategorie: Finance

2,019
(27)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Kategorie: Finance

1,074
(18)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,040
(16)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

766
(15)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

746
(12)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

Kategorie: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

720
(11)
V rámci nepřímých nákladů je v 6. VS a v 7. VS TREND, PP1 stanovena jen jediná metoda a to flat rate ve výši 20 % a není možnost full costu, nejedná se o chybu?

Kategorie: TREND - 7. veřejná soutěž (5G)

8
(0)
V rámci nepřímých nákladů je v 6. VS a v 7. VS TREND, PP1 stanovena jen jediná metoda a to flat rate ve výši 20 % a není možnost full costu, nejedná se o chybu?

Kategorie: TREND - 6. veřejná soutěž (Technologičtí lídři)

25
(0)
Co je Národní plán obnovy (NPO)? Proč je 7. VS TREND, PP1 vyhlašována z peněz NPO?

Kategorie: TREND - 7. veřejná soutěž (5G)

11
(0)
Jsou nějaké podmínky pro 7. VS TREND, PP1 navíc, když je financována z Národního plánu obnovy (NPO)?

Kategorie: TREND - 7. veřejná soutěž (5G)

20
(0)
Jaké jsou povinné přílohy návrhu projektu v 7. VS TREND, PP1?

Kategorie: TREND - 7. veřejná soutěž (5G)

13
(0)
V ISTA v podávaném návrhu projektu do 7. VS TREND, PP1 se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?

Kategorie: TREND - 7. veřejná soutěž (5G)

4
(0)