• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co jsou subdodávky?

Kategorie: Finance

5,162
(33)
Návod pro založení dotazu

Kategorie: Návod k založení tiketu

3,605
(67)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt? A co jsou ostatní zdroje?

Kategorie: Finance

3,469
(35)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

3,209
(18)
Kdo je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

3,097
(18)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

3,096
(21)
Příspěvek na péči o děti a blízké osoby

Kategorie: Problematika mateřské/rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci

25
(0)
Je možno z důvodu dopadu rodičovství klíčové osoby v projektu na jeho řešení žádat o prodloužení období řešení projektu? O jak dlouhou dobu? Jak o tuto možnost požádat?

Kategorie: Problematika mateřské/rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci

29
(0)
Je možno řešení projektu přerušit? Na jak dlouhou dobu a jak o přerušení požádat?

Kategorie: Problematika mateřské/rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci

24
(0)
Jak postupovat v případě nástupu členky/člena týmu (bez hlavní řešitelské role) na mateřskou/rodičovskou dovolenou, do dlouhodobé pracovní neschopnosti či v případě odchodu členky/člena týmu z projektu z dalších důvodů?

Kategorie: Problematika mateřské/rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci

25
(0)
Jak postupovat v případě nástupu hlavní řešitelky či řešitele na mateřskou/rodičovskou dovolenou nebo do dlouhodobé pracovní neschopnosti, případně potřebě odchodu z projektu či omezení práce na něm z dalších důvodů?

Kategorie: Problematika mateřské/rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci

31
(0)
Je možno v případě těhotenství či mateřské/rodičovské dovolené, nutnosti péče o osobu blízkou či dlouhodobé nemoci hlavní řešitelky či řešitele, odložit začátek realizace projektu? Pokud ano, o jak dlouhé období?

Kategorie: Problematika mateřské/rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci

27
(0)