• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
What options of co-financing the project do a research organisation have? Can the missing resources on the research organisation side be co-financed by a project partner who is an enterprise?

Kategorie: FINANCE

7,157
(32)
Prohlášení k některým ustanovením všeobecných podmínek

Kategorie: Realizace projektů

5,158
(27)
Jaké dokumenty musím doložit před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory?

Kategorie: Dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory

3,650
(18)
Příjmy z projektů

Kategorie: Realizace projektů

3,099
(22)
Časté dotazy při vyplnění a odevzdání Průběžné/Závěrečné zprávy

Kategorie: Průběžné/Závěrečné zprávy

3,084
(25)
Zapojení jednatele do řešitelského týmu

Kategorie: Realizace projektů

2,519
(21)
Co vše musím splnit pro správné podání projektu?

Kategorie: ZÁKLADNÍ INFORMACE

15
(0)
Může být hlavním výstupem/výsledkem výsledek druhu “O”?

Kategorie: APLIKOVÁNÍ VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ

8
(0)
Jakým způsobem můžu prokázat uplatnitelnost výstupů/výsledků v návrhu projektu?

Kategorie: APLIKOVÁNÍ VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ

26
(0)
Musí být výstupy/výsledky uvedeny v každém návrhu projektu?

Kategorie: APLIKOVÁNÍ VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ

12
(0)
Od kdy jsou náklady uznatelné?

Kategorie: FINANCE

9
(0)
Co nepatří mezi způsobilé náklady?

Kategorie: FINANCE

12
(0)