• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,517
(17)
Kdo je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

1,357
(15)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

1,337
(18)
Má metodika NmetC stejnou váhu jako NmetS? Jaký je rozdíl mezi metodikami NmetS, NmetA a NmetC?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

1,152
(9)
Návod pro založení dotazu

Kategorie: Návod k založení tiketu

868
(20)
Musí být čestné prohlášení za uchazeče (hlavního uchazeče i dalšího účastníka) podepsané?

Kategorie: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

865
(14)
Co je Národní plán obnovy (NPO)? Proč je 1. VS DOPRAVA 2030 vyhlašována v souladu s NPO?

Kategorie: Aplikační garant

38
(0)
Jsou nějaké podmínky pro 1. VS DOPRAVA 2030 navíc, když je vyhlášená v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy (NPO)?

Kategorie: Aplikační garant

45
(0)
Jaké jsou povinnosti aplikačního garanta?

Kategorie: Aplikační garant

25
(0)
Kdo může být externím aplikačním garantem v 1. VS DOPRAVA 2030?

Kategorie: Aplikační garant

33
(0)
Kdo může být interním aplikačním garantem v 1. VS DOPRAVA 2030?

Kategorie: Aplikační garant

29
(0)
Jak mám kontaktovat Ministesterstvo dopravy s žádostí o aplikační garantství v 1. VS DOPRAVA 2030?

Kategorie: Aplikační garant

48
(0)