• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co patří mezi subdodávky?

Kategorie: Finance

2,334
(28)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Kategorie: Finance

1,254
(19)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,154
(16)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

892
(13)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

874
(16)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

Kategorie: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

820
(12)
V Zadávací dokumentaci je uvedena max. intenzita podpory 85 % pro PP1 a 80 % pro PP2. U výzkumné organizace je však uvedeno 100 %. Platí 100% intenzita podpory pro výzkumnou organizaci v každém případě?

Kategorie: Finance

34
(1)
Co je to „Otevřený přístup k výsledkům”?

Kategorie: Aplikování výstupů a výsledků

27
(0)
Je v podprogramu 2 povinnost mít aplikačního garanta?

Kategorie: Aplikování výstupů a výsledků

32
(0)
Mohu si v podprogramu 1 vybrat svého vlastního Aplikačního garanta? Případně koho oslovit?

Kategorie: Aplikování výstupů a výsledků

32
(0)
Jaké jsou podmínky v podprogramu 2 s ohledem na financování z Národního plánu obnovy?

Kategorie: Finance

40
(2)
V podprogramu 2 není uznatelným nákladem DPH, co přesně to pro uchazeče znamená?

Kategorie: Finance

79
(4)