• Nejlepší články databáze znalostí:
  • Poslední přidané články do databáze znalostí:
Co jsou subdodávky?

Kategorie: Finance

3,282
(30)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt? A co jsou ostatní zdroje?

Kategorie: Finance

1,800
(29)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,625
(17)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

1,464
(19)
Kdo je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

1,462
(15)
Má metodika NmetC stejnou váhu jako NmetS? Jaký je rozdíl mezi metodikami NmetS, NmetA a NmetC?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

1,396
(9)
Jaká je definice výzkumné organizace a podniku?

Kategorie: Uchazeči

0
(0)
V návrhu projektu podaného do 1. VS programu THÉTA 2 uvažujeme nad 3 druhy hlavních výsledků: poloprovoz, ověřená technologie a prototyp. Je potřeba ke každému výsledku doložit průzkum trhu zvlášť, nebo stačí jeden dokument shrnující situaci na trhu?

Kategorie: Dofinancování výzkumné organizace

5
(0)
Jak prokážu, že je výzkumná organizace výzkumnou organizací?

Kategorie: Uchazeči

7
(0)
Jak určím velikost podniku?

Kategorie: Uchazeči

5
(0)
Jak se rozdělují kategorie činností do průmyslového výzkumu nebo do experimentálního vývoje a jejich poměr v návrhu projektu?

Kategorie: Finance

6
(0)
Co je intenzita podpory za jednotlivého uchazeče projektu?

Kategorie: Finance

5
(0)