Je možné do osobních nákladů zahrnout náklady na příspěvek na péči o děti a blízké osoby?

Ano, mezi osobní náklady je  možné zahrnout náklady na příspěvek na péči o děti a blízké osoby, které jsou závislé na péči osob podílejících se na řešení projektu (řešitel / další řešitel / člen řešitelského týmu / ostatní osoby podílející se na řešení projektu). Tyto náklady (účetně sociální náklady) mohou být hrazeny z nákladů projektu za předpokladu, že nárok na tento příspěvek vyplývá z interního předpisu příjemce a je určen všem zaměstnancům příjemce (bez ohledu na to, zda se podílejí či nepodílejí na řešení projektů u různých poskytovatelů podpory), kteří o něj požádají a doloží péči o blízkou osobu. 

Další možností je zahrnout náklady na péči v plné výši do nepřímých nákladů a v projektu je vykazovat v souladu se schválenou metodou vykazování nepřímých nákladů. 

Náklady na péči je však možné vykázat pouze v jedné z těchto nákladových kategorií.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2454
Kategorie:
Datum přidání:
2023-11-01 21:02:35
Zobrazení:
69
Hodnocení (Hlasy):
(0)