Je možné navýšení intenzity podpory pro výzkumnou organizaci až na 100 %?

Ano, výzkumná organizace může mít 100 % intenzitu podpory, pokud bude splněna definice výzkumné organizace dle Zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a Sdělení Komise (2014/C 198/01) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací podpory a zároveň za výzkumnou organizaci další partner projektu dofinancuje prostředky tak, aby nebyla překročena max. hranice intenzity podpory za projekt.

Podrobnosti článku

ID článku:
1522
Kategorie:
Datum přidání:
2019-06-19 15:41:36
Zobrazení:
705
Hodnocení (Hlasy):
(11)