Je možné, aby výzkumná organizace měla intenzitu podpory až 100 %?

Ano, výzkumná organizace může mít 100 % intenzitu podpory, pokud skutečně splňuje definici výzkumné organizace dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a Sdělení Komise (2014/C 198/01) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací podpory a zároveň za výzkumnou organizaci další partner projektu dofinancuje prostředky tak, aby nebyla překročena max. hranice intenzity podpory za projekt. 

Vždy je třeba dodržet maximální intenzitu podpory na projekt, která je nadřazena intenzitě podpory na uchazeče. Tedy pokud je výzkumná organizace jediným uchazečem, musí dofinancovat požadovanou spoluúčast sama. V případě, že výzkumná organizace podává návrh projektu s partnerem, je možné aby  za výzkumnou organizaci tento partner dofinancoval prostředky tak, aby nebyla překročena max. hranice intenzity podpory za projekt.

V některé veřejné soutěži může být omezena max. intenzita podpory výzkumné organizace, intenzita podpory je vždy uvedena v zadávací dokumentaci dané veřejné soutěže (např. v 10. VS TREND, PP1 je omezena intenzita podpory pro výzkumné organizace na 90 %) .

Příklad: Pokud je v dané veřejné soutěži stanovena max. výše podpory pro výzkumnou organizaci na 100 % a na projekt 85 %, je tedy nutné dofinancovat 15 % z celkových nákladů projektu. Pokud těchto 15 % nutných k dofinancování pokryjí ostatní partneři konsorcia (uchazeči návrhu projektu) a výzkumná organizace využije maximální výši podpory na uchazeče, tedy 100 %, tak je to v pořádku.

Podrobnosti článku

ID článku:
1522
Kategorie:
Datum přidání:
2019-06-19 16:41:36
Zobrazení:
873
Hodnocení (Hlasy):
(11)