Jak se stanovuje intenzita podpory uchazeče?

Na intenzitu podpory uchazeče má vliv:

  • typ uchazeče - intenzita podpory pro podnik je dána Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 a dále záleží na velikosti podniku; výzkumná organizace může mít intenzitu podpory až 100 % (nemusí platit ve všech veřejných soutěžích);
  • poměr PV/EV u aktivit daného uchazeče;
  • případná účinná spolupráce - intenzitu podpory lze navýšit až o 15 % za těchto podmínek:
    • mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem, nebo k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a v státě, který je smluvní stranou Dohody o EHP, a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů, nebo
    • mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.
  • musí být splněna max. intenzita podpory na projekt (daná pro každou veřejnou soutěž).

UPOZORNĚNÍ: Vždy je nutné vycházet ze zadávací dokumentace dané veřejné soutěže.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2436
Kategorie:
Datum přidání:
2023-09-13 20:43:52
Zobrazení:
84
Hodnocení (Hlasy):
(0)