Informace pro tazatele

Helpdesk TA ČR slouží k zodpovídání dotazů týkajících se TA ČR, programů a veřejných soutěží TA ČR a dotazů směřujících na jiné poskytovatele využívajících informační systém ISTA (MV, MPO, MZe).

Pokud jste hodnotitel a máte dotaz/ požadavek týkající se hodnocení projektu, zašlete Váš dotaz e-mailem na adresu hodnotitele@tacr.cz.

Jak zadávat dotaz

Zde naleznete krátký návod.

Často kladené dotazy (FAQ)

  • Nejlepší články databáze znalostí:
Co patří mezi subdodávky?

Kategorie: Finance

3,146
(30)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Kategorie: Finance

1,702
(26)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,411
(16)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

1,274
(14)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

1,223
(18)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

Kategorie: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

1,167
(14)