Kdo je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Aplikační garant (dále také AG) je organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), která musí mít sídlo v České republice, a která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů/výsledků projektu výzkumu a vývoje v praxi. Hlavní rolí AG je přispět k tomu, aby výstup/výsledek projektu byl uplatnitelný a také následně uplatněný a využitý v praxi. AG plní roli jak při přípravě návrhu projektu, v průběhu realizace projektu tak i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi.

Další informace o aplikačním garantovi najdete v zadávací dokumentaci dané veřejné soutěže.

UPOZORNĚNÍ: Vždy je nutné vycházet ze zadávací dokumentace dané veřejné soutěže, ne ve všech veřejných soutěžích je role aplikačního garanta vyžadována. Informace o aplikačním garantovi najdete v zadávací dokumentaci dané veřejné soutěže.

 

 

Podrobnosti článku

ID článku:
1508
Datum přidání:
2019-06-19 09:23:11
Zobrazení:
3,097
Hodnocení (Hlasy):
(18)