Články v této kategorii:

Můj projekt byl podpořen. Co mám teď udělat?
349
(3)
Jak máme zaslat dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu?
265
(1)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu, ale v ISTA je u těchto dokumentů pořád uveden stav “Vyžádáno”.
108
(0)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu datovou schránkou/listinně. Máme je odeslat raději rovněž listinně/datovou schránkou?
94
(0)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu, ale v ISTA je u těchto dokumentů pořád uveden stav “Vyžádáno”. Kdy budeme moci vygenerovat Smlouvu o poskytnutí podpory?
80
(0)
Smlouva o poskytnutí podpory nelze z ISTA vygenerovat. Co děláme špatně?
130
(0)
Naše projekty byly podpořeny ve více veřejných soutěžích. Stačí doložit výpisy z rejstříku trestů statutárních zástupců pouze jednou?
107
(0)