Články v této kategorii:

Můj projekt byl podpořen. Co mám teď udělat?
1,532
(14)
Jak máme zaslat dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu?
1,068
(4)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu, ale v ISTA je u těchto dokumentů pořád uveden stav “Vyžádáno”.
437
(2)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu datovou schránkou/listinně. Máme je odeslat raději rovněž listinně/datovou schránkou?
329
(0)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu, ale v ISTA je u těchto dokumentů pořád uveden stav “Vyžádáno”. Kdy budeme moci vygenerovat Smlouvu o poskytnutí podpory?
265
(1)
Smlouva o poskytnutí podpory nelze z ISTA vygenerovat. Co děláme špatně?
430
(2)
Naše projekty byly podpořeny ve více veřejných soutěžích. Stačí doložit výpisy z rejstříku trestů statutárních zástupců pouze jednou?
388
(3)
Můj projekt byl podpořen, ale potřebovali bychom provést změny v návrhu projektu. Máme nejdříve řešit změnu nebo uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory?
238
(0)
Jak podepsat smlouvu v případě využití elektronického podpisu?
682
(4)
Co musí splňovat uznatelný elektronický podpis?
177
(0)
Co dělat v případě, že nemám uznatelný elektronický podpis?
120
(1)