Články v této kategorii:

Můj projekt byl podpořen. Co mám teď udělat?
606
(10)
Jak máme zaslat dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu?
474
(2)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu, ale v ISTA je u těchto dokumentů pořád uveden stav “Vyžádáno”.
180
(1)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu datovou schránkou/listinně. Máme je odeslat raději rovněž listinně/datovou schránkou?
154
(0)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu, ale v ISTA je u těchto dokumentů pořád uveden stav “Vyžádáno”. Kdy budeme moci vygenerovat Smlouvu o poskytnutí podpory?
112
(0)
Smlouva o poskytnutí podpory nelze z ISTA vygenerovat. Co děláme špatně?
194
(1)
Naše projekty byly podpořeny ve více veřejných soutěžích. Stačí doložit výpisy z rejstříku trestů statutárních zástupců pouze jednou?
191
(1)