Články v této kategorii:

Můj projekt byl podpořen. Co mám teď udělat?
282
(3)
Jak máme zaslat dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu?
219
(1)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu, ale v ISTA je u těchto dokumentů pořád uveden stav “Vyžádáno”.
88
(0)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu datovou schránkou/listinně. Máme je odeslat raději rovněž listinně/datovou schránkou?
70
(0)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu, ale v ISTA je u těchto dokumentů pořád uveden stav “Vyžádáno”. Kdy budeme moci vygenerovat Smlouvu o poskytnutí podpory?
61
(0)
Smlouva o poskytnutí podpory nelze z ISTA vygenerovat. Co děláme špatně?
102
(0)
Naše projekty byly podpořeny ve více veřejných soutěžích. Stačí doložit výpisy z rejstříku trestů statutárních zástupců pouze jednou?
73
(0)