Články v této kategorii:

Můj projekt byl podpořen. Co mám teď udělat?
1,090
(11)
Jak máme zaslat dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu?
774
(3)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu, ale v ISTA je u těchto dokumentů pořád uveden stav “Vyžádáno”.
298
(2)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu datovou schránkou/listinně. Máme je odeslat raději rovněž listinně/datovou schránkou?
250
(0)
Zaslali jsme dokumenty prokazující způsobilost pro řešení projektu, ale v ISTA je u těchto dokumentů pořád uveden stav “Vyžádáno”. Kdy budeme moci vygenerovat Smlouvu o poskytnutí podpory?
190
(0)
Smlouva o poskytnutí podpory nelze z ISTA vygenerovat. Co děláme špatně?
317
(2)
Naše projekty byly podpořeny ve více veřejných soutěžích. Stačí doložit výpisy z rejstříku trestů statutárních zástupců pouze jednou?
304
(1)
Můj projekt byl podpořen, ale potřebovali bychom provést změny v návrhu projektu. Máme nejdříve řešit změnu nebo uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory?
145
(0)
Jak podepsat smlouvu v případě využití elektronického podpisu?
358
(2)
Co musí splňovat uznatelný elektronický podpis?
97
(0)
Co dělat v případě, že nemám uznatelný elektronický podpis?
56
(0)