Můj projekt byl podpořen. Co mám teď udělat?

Vlastník projektu musí v ISTA vyplnit aktuální údaje o organizaci, návrh dokumentace uzamknout zeleným tlačítkem a poté musí vygenerovat Smlouvu o poskytnutí podpory a Závazné parametry řešení projektu. Dva výtisky Smlouvy o poskytnutí podpory a Závazných parametrů musí podepsat statutární zástupce organizace hlavního příjemce a zaslat listinně na adresu TA ČR. Můžete také využít elektronického podpisu, který musí mít kvalifikovaný certifikát vydaný kvalifikovanou certifikační autoritou.  Nelze použít tzv. komerční certifikáty . V případě využití elektronického podpisu zasíláte podepsaný pdf soubor Smlouvy o poskytnutí podpory spolu se Závaznými parametry prostřednictvím datové schránky. Dále je nutné zaslat výpisy z rejstříku trestů statutárních zástupců všech účastníků projektu a případně další dokumenty uvedené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže, pokud jsou stanoveny.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2143
Kategorie:
Datum přidání:
2021-11-04 13:35:13
Zobrazení:
1,351
Hodnocení (Hlasy):
(12)