Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kolonku “Hlavní výstupy/výsledky” lze chápat jako hlavní, pro projekt stěžejní výstupy projektu a kolonku “Další výstupy/výsledky” lze chápat jako vedlejší, tedy doplňkové výstupy projektu.

Hlavní výstup/výsledek (či případně vícero hlavních výstupů) je možné vnímat jako zásadní nástroje, které projekt přináší pro to, aby naplnil svůj účel. Hlavní a další výstupy/výsledky musí tvořit logický celek vůči záměru projektu. Kompozice hlavních a dalších výstupů/výsledků, stejně jako jejich druh a počet, je rovněž předmětem hodnocení návrhu projektu.

Výčet všech podporovaných druhů výsledků pro každou veřejnou soutěž je uveden v zadávací dokumentaci. V zadávací dokumentaci jsou dále uvedeny i další náležitosti, které musí být dodrženy u výstupů/výsledků.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
1530
Datum přidání:
2019-06-20 09:34:09
Zobrazení:
3,096
Hodnocení (Hlasy):
(21)