Knowledgebase

  • Top articles
What options of co-financing the project do a research organisation have? Can the missing resources on the research organisation side be co-financed by a project partner who is an enterprise?

Category: FINANCE

7,191
(32)
Prohlášení k některým ustanovením všeobecných podmínek

Category: Realizace projektů

5,217
(27)
Jaké dokumenty musím doložit před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory?

Category: Dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory

3,712
(18)
Časté dotazy při vyplnění a odevzdání Průběžné/Závěrečné zprávy

Category: Průběžné/Závěrečné zprávy

3,207
(26)
Příjmy z projektů

Category: Realizace projektů

3,147
(22)
Zapojení jednatele do řešitelského týmu

Category: Realizace projektů

2,558
(21)