Jak zadávat dotaz

Zde naleznete krátký návod.

Knowledgebase

  • Top articles
Co patří mezi subdodávky?

Category: Finance

2,468
(28)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Category: Finance

1,314
(19)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Category: Závazné parametry

1,188
(16)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Category: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

966
(13)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Category: Výstupy/Výsledky

920
(16)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

Category: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

877
(12)