Informace pro stávající uživatele ISRB2 a Průvodce podání nabídky

Bližší informace s návodem pro první přihlášení uživatelů ISRB2 naleznete ZDE. Stejné informace pro uživatele Průvodce podáním nabídky naleznete ZDE.

Informace pro stávající uživatele ISTA

Bližší informace s návodem pro první přihlášení do SISTA naleznete ZDE.

Jak zadávat dotaz

Zde naleznete krátký návod.

Knowledgebase

  • Top articles
Co jsou subdodávky?

Category: Finance

3,281
(30)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt? A co jsou ostatní zdroje?

Category: Finance

1,800
(29)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Category: Závazné parametry

1,625
(17)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Category: Výstupy/Výsledky

1,464
(19)
Kdo je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Category: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

1,462
(15)
Má metodika NmetC stejnou váhu jako NmetS? Jaký je rozdíl mezi metodikami NmetS, NmetA a NmetC?

Category: Výstupy/Výsledky

1,396
(9)