Jak zadávat dotaz

Zde naleznete krátký návod.

Knowledgebase

  • Top articles
Co patří mezi subdodávky?

Category: Finance

2,956
(29)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Category: Finance

1,540
(25)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Category: Závazné parametry

1,332
(16)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Category: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

1,205
(14)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Category: Výstupy/Výsledky

1,125
(17)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

Category: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

1,064
(14)