Informace pro tazatele

Helpdesk TA ČR slouží k zodpovídání dotazů týkajících se TA ČR, programů a veřejných soutěží TA ČR a dotazů směřujících na jiné poskytovatele využívajících informační systém ISTA (MV, MPO, MZe).

Pokud jste hodnotitel a máte dotaz/ požadavek týkající se hodnocení projektu, zašlete Váš dotaz e-mailem na adresu hodnotitele@tacr.cz.

Jak zadávat dotaz

Zde naleznete krátký návod.

Často kladené dotazy (FAQ)

  • Nejlepší články databáze znalostí:
Co patří mezi subdodávky?

Kategorie: Finance

2,194
(28)
Jsou stanovena nějaká pravidla pro výběr subdodavatele?

Kategorie: Finance

1,298
(6)
Co jsou ostatní zdroje?

Kategorie: Dofinancování výzkumné organizace

1,271
(2)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Kategorie: Finance

1,167
(19)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,103
(16)
Od kdy jsou náklady uznatelné?

Kategorie: Finance

1,001
(1)