Informace pro tazatele

Helpdesk TA ČR slouží k zodpovídání dotazů týkajících se TA ČR, programů a veřejných soutěží TA ČR a dotazů směřujících na jiné poskytovatele využívajících informační systém ISTA (MV, MPO, MZe).

Pokud jste hodnotitel a máte dotaz/ požadavek týkající se hodnocení projektu, zašlete Váš dotaz e-mailem na adresu hodnotitele@tacr.cz.

Změny v Helpdesku TA ČR

Od středy 25. 8. jsme zavedli nové změny v Helpdesku na webu TA ČR. Zavedení nové verze usnadní výběr tématu, ke kterému se dotaz vztahuje. To znamená, že tazatelé mohou rovnou vybrat kategorii, kam svůj dotaz podají. 

Pokud si nevíte s něčím rady, pomůže Vám tento krátký návod.

Často kladené dotazy (FAQ)

  • Nejlepší články databáze znalostí:
Co patří mezi subdodávky?

Kategorie: Finance

2,019
(27)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt?

Kategorie: Finance

1,074
(18)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,040
(16)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

766
(15)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

746
(12)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

Kategorie: Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

720
(11)