Informace pro tazatele

Helpdesk TA ČR slouží k zodpovídání dotazů týkajících se TA ČR, programů a veřejných soutěží TA ČR a dotazů směřujících na jiné poskytovatele využívajících informační systém ISTA (MV, MPO, MZe).

Pokud jste hodnotitel a máte dotaz/ požadavek týkající se hodnocení projektu, zašlete Váš dotaz e-mailem na adresu hodnotitele@tacr.cz.

Informace pro stávající uživatele ISRB2 a Průvodce podání nabídky

Bližší informace s návodem pro první přihlášení uživatelů ISRB2 naleznete ZDE. Stejné informace pro uživatele Průvodce podáním nabídky naleznete ZDE.

Informace pro stávající uživatele ISTA

Bližší informace s návodem pro první přihlášení do SISTA naleznete ZDE.

Jak zadávat dotaz

Zde naleznete krátký návod.

Často kladené dotazy (FAQ)

  • Nejlepší články databáze znalostí:
Co jsou subdodávky?

Kategorie: Finance

3,260
(30)
Z jakých zdrojů může uchazeč dofinancovat projekt? A co jsou ostatní zdroje?

Kategorie: Finance

1,792
(29)
Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Kategorie: Závazné parametry

1,616
(17)
Kdo je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

Kategorie: Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

1,457
(15)
Každý projekt musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

1,454
(19)
Má metodika NmetC stejnou váhu jako NmetS? Jaký je rozdíl mezi metodikami NmetS, NmetA a NmetC?

Kategorie: Výstupy/Výsledky

1,375
(9)