Články v této kategorii:

Jaká je maximální intenzita podpory na jeden projekt?
46
(1)
Je možné navýšení intenzity podpory pro výzkumnou organizaci až na 100 %?
38
(0)
V podmínkách soutěže THÉTA je stanoveno, že max. intenzita podpory na projekt v podprogramu 1 a 3 nepřesáhne 90 %, v podprogramu 2 dokonce 60 %, ale současně, že VO mají nárok na 100% intenzitu podpory. Je to tak, že jako VO dostaneme v případě schválení
47
(0)
Budou investiční náklady jako uznatelné náklady projektu?
80
(0)
Od kdy jsou náklady uznatelné?
962
(1)
Musí podnik mladší 18 měsíců něco dokládat a kam?
298
(1)
Jsou stanovena nějaká pravidla pro výběr subdodavatele?
1,061
(4)