Články v této kategorii:

Jaká je maximální intenzita podpory na jeden projekt?
73
(1)
Je možné navýšení intenzity podpory pro výzkumnou organizaci až na 100 %?
61
(0)
V podmínkách soutěže je stanoveno, že max. intenzita podpory na projekt v PP1 nepřesáhne 90% a v PP2 60 %. VO však mají nárok na 100% intenzitu podpory. Je to tak, že jako VO dostaneme v případě schválení 100% a projekt celkem 90% v případě PP1 a PP2 60%?
66
(0)
Budou investiční náklady jako uznatelné náklady projektu?
106
(0)
Od kdy jsou náklady uznatelné?
1,001
(1)
Musí podnik mladší 18 měsíců něco dokládat a kam?
313
(1)
Jsou stanovena nějaká pravidla pro výběr subdodavatele?
1,298
(6)
Jak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik při vyplňování návrhu projektu v 5. VS THÉTA?
10
(0)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 5. VS THÉTA?
10
(0)
V ISTA v podávaném návrhu projektu do 5. VS THÉTA se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?
11
(0)
Může být intenzita podpory projektu v jednotlivých letech nad hranicí 90% pro PP1, pokud celková míra podpory na projekt nepřesahuje 90%?
7
(0)
Je nutné dodržet maximální intenzitu podpory na celý projekt v každém (i třeba neúplném) roce řešení projektu, nebo ji můžeme dodržet za celou dobu řešení projektu, přičemž v některých letech by dodržena být nemusela?
9
(0)