Jsou stanovena nějaká pravidla pro výběr subdodavatele?

Dle Všeobecných podmínek článek 18 odst. 4 Náklady na subdodávky představují náklady na služby výzkumné povahy. Dodavatelem subdodávek nesmí být člen řešitelského týmu nebo osoba spojená (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s příjemcem. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení; to neplatí ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích, kde tyto náklady může poskytovatel v souladu se ZZVZ omezit věcně v zadávacích podmínkách. Při výběru dodavatele je od vás třeba zejména dodržet a být schopni doložit hospodárnost nákladů.

Podrobnosti článku

ID článku:
2023
Kategorie:
Datum přidání:
2021-02-10 10:31:25
Zobrazení:
1,298
Hodnocení (Hlasy):
(6)