Jak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik při vyplňování návrhu projektu v 5. VS THÉTA?

Maximální intenzita podpory na jeden projekt v 5. VS THÉTA je pro PP1 90 %  a pro PP2 60 % celkových uznaných nákladů. Maximální intenzita podpory je stanovena vždy za celý projekt, tedy za všechny uchazeče v návrhu projektu dohromady. Dále je maximální intenzita podpory na uchazeče a tu určíte z tabulky v kap. 4.1 Intenzita podpory v Zadávací dokumentaci.

Z této tabulky např. plyne, že střední podnik může dosáhnout až 60 % intenzity podpory za předpokladu, že činnosti, kterými se bude podílet na řešení projektu, budou mít charakter průmyslového výzkumu. V případě, že tyto činnosti budou mít charakter experimentálního vývoje, střední podnik může dosáhnout pouze 35 % intenzity podpory. V případě, že činnosti budou mít charakter obou výzkumů, dojde k přepočtu intenzity podpory tohoto středního podniku dle převažující kategorie (tento přepočet provádí automaticky informační systém ISTA). Výše popsané platí za předpokladu, že nebude překročena maximální intenzita podpory na projekt v případě PP1 90 % a v případě PP2 60 %.

To znamená, že jednotlivý subjekt (uchazeč – podnik, výzkumná organizace) může mít vyšší intenzitu podpory než je maximální intenzita podpory na projekt, avšak v součtu musí být maximální intenzita podpory na projekt v případě PP1 90 % a v případě PP2 60 % zachována. Upozorňujeme, že musíte intenzitu podpory na projekt dodržet za celou dobu řešení (v jednotlivých letech může být překročena). V každém roce musí být dodržena pouze maximální výše podpory na uchazeče.

Podrobnosti článku

ID článku:
2233
Kategorie:
Datum přidání:
2022-06-02 15:44:27
Zobrazení:
10
Hodnocení (Hlasy):
(0)