Prohledat nápovědu:

Kategorie: APLIKAČNÍ GARANT - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

Články v této kategorii:

descriptionVe kterých veřejných soutěžích se role aplikačního garanta objevuje?

descriptionCo je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?

descriptionMusí být aplikační garant vždy zapojen do projektu?

descriptionMůže být aplikačním garantem podnik?

descriptionBude návrh projektu hodnocen i z hlediska zapojení aplikačního garanta?

descriptionJaký je rozdíl mezi interním a externím aplikačním garantem?

descriptionMůže být do návrhu projektu zapojen aplikační garant ze zahraničí?

descriptionMůže být do práce na projektu zapojen zaměstnanec aplikačního garanta, pokud se jedná o externího aplikačního garanta?

descriptionCo obnáší plnit aplikační garantství pro podnik, když musí být interním AG, i když nepotřebuje přijímat podporu?