Často kladené dotazy (FAQ) Obecné FAQ k veřejným soutěžím Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

Články v této kategorii:

Ve kterých veřejných soutěžích se role aplikačního garanta objevuje?
505
(11)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?
1,272
(14)
Musí být aplikační garant vždy zapojen do projektu?
281
(10)
Může být aplikačním garantem podnik?
256
(10)
Bude návrh projektu hodnocen i z hlediska zapojení aplikačního garanta?
242
(10)
Jaký je rozdíl mezi interním a externím aplikačním garantem?
590
(10)
Může být do návrhu projektu zapojen aplikační garant ze zahraničí?
210
(10)
Může být do práce na projektu zapojen zaměstnanec aplikačního garanta, pokud se jedná o externího aplikačního garanta?
281
(10)
Co obnáší plnit aplikační garantství pro podnik, když musí být interním AG, i když nepotřebuje přijímat podporu?
245
(11)