Často kladené dotazy (FAQ) Obecné FAQ k veřejným soutěžím Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

Články v této kategorii:

Ve kterých veřejných soutěžích se role aplikačního garanta objevuje?
425
(11)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?
746
(12)
Musí být aplikační garant vždy zapojen do projektu?
226
(10)
Může být aplikačním garantem podnik?
184
(10)
Bude návrh projektu hodnocen i z hlediska zapojení aplikačního garanta?
190
(10)
Jaký je rozdíl mezi interním a externím aplikačním garantem?
261
(10)
Může být do návrhu projektu zapojen aplikační garant ze zahraničí?
159
(10)
Může být do práce na projektu zapojen zaměstnanec aplikačního garanta, pokud se jedná o externího aplikačního garanta?
209
(10)
Co obnáší plnit aplikační garantství pro podnik, když musí být interním AG, i když nepotřebuje přijímat podporu?
190
(10)