Často kladené dotazy (FAQ) Obecné FAQ k veřejným soutěžím Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

Články v této kategorii:

Ve kterých veřejných soutěžích se role aplikačního garanta objevuje?
448
(11)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?
892
(13)
Musí být aplikační garant vždy zapojen do projektu?
248
(10)
Může být aplikačním garantem podnik?
210
(10)
Bude návrh projektu hodnocen i z hlediska zapojení aplikačního garanta?
212
(10)
Jaký je rozdíl mezi interním a externím aplikačním garantem?
290
(10)
Může být do návrhu projektu zapojen aplikační garant ze zahraničí?
175
(10)
Může být do práce na projektu zapojen zaměstnanec aplikačního garanta, pokud se jedná o externího aplikačního garanta?
230
(10)
Co obnáší plnit aplikační garantství pro podnik, když musí být interním AG, i když nepotřebuje přijímat podporu?
205
(10)