Často kladené dotazy (FAQ) Obecné FAQ k veřejným soutěžím Aplikační garant - pokud je relevantní pro danou veřejnou soutěž

Články v této kategorii:

Ve kterých veřejných soutěžích se role aplikačního garanta objevuje?
470
(11)
Co je aplikační garant a kdo se může stát aplikačním garantem?
1,140
(14)
Musí být aplikační garant vždy zapojen do projektu?
265
(10)
Může být aplikačním garantem podnik?
234
(10)
Bude návrh projektu hodnocen i z hlediska zapojení aplikačního garanta?
229
(10)
Jaký je rozdíl mezi interním a externím aplikačním garantem?
563
(10)
Může být do návrhu projektu zapojen aplikační garant ze zahraničí?
193
(10)
Může být do práce na projektu zapojen zaměstnanec aplikačního garanta, pokud se jedná o externího aplikačního garanta?
252
(10)
Co obnáší plnit aplikační garantství pro podnik, když musí být interním AG, i když nepotřebuje přijímat podporu?
222
(10)