Jaký je rozdíl mezi interním a externím aplikačním garantem?

Interní aplikační garant je uchazečem návrhu projektu a externí aplikační garant uchazečem návrhu projektu není.

Interní aplikační garant musí být hlavním uchazečem nebo dalším účastníkem návrhu projektu. Rovněž se finančně podílí na řešení projektu (nesmí mít nulové náklady), ale nemusí čerpat podporu. Dále také má práva na výstupy/výsledky projektu a musí mít minimálně jednu osobu v klíčových osobách řešitelského týmu. Interní aplikační garant nemusí dokládat povinnou přílohu za aplikačního garanta.

Externí aplikační garant nesmí být hlavním uchazečem nebo dalším účastníkem návrhu projektu. Finančně se nepodílí na řešení projektu. Externí aplikační garant musí doložit povinnou přílohu.

UPOZORNĚNÍ: Vždy je nutné vycházet ze zadávací dokumentace dané veřejné soutěže, ne ve všech veřejných soutěžích je role aplikačního garanta vyžadována. Informace o aplikačním garantovi najdete v zadávací dokumentaci dané veřejné soutěže.

Podrobnosti článku

ID článku:
1512
Datum přidání:
2019-06-19 09:27:06
Zobrazení:
713
Hodnocení (Hlasy):
(11)