Kde najdu definici výsledků?

Hlavní výstupy/výsledky podporované programem jsou vždy uvedeny v zadávací dokumentaci k dané veřejné soutěži. Tyto výstupy/výsledky musí splňovat definici druhu výsledků stanovené Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 2017+)

TA ČR upřesnila své požadavky na jednotlivé výstupy/výsledky této Metodiky 2017+ v MET-12 Specifikace požadavků poskytovatele na výsledky VaV (dále jen “MET-12”), které jsou uchazeči povinni dodržovat. Všechny dosažené výstupy/výsledky musí splnit podmínky a parametry stanovené jak Metodikou 2017+, tak MET-12.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
1531
Datum přidání:
2019-06-20 08:35:31
Zobrazení:
552
Hodnocení (Hlasy):
(10)