Prohledat nápovědu:

Kategorie: FINANCE

Články v této kategorii:

descriptionJaká je maximální částka finanční podpory na jeden projekt?

descriptionJaká je maximální intenzita podpory na jeden projekt?

descriptionMůže mít výzkumná organizace v návrhu projektu intenzitu podpory 100 %? A za jakých podmínek?

descriptionJaké má VO možnosti pro kofinancování projektu? Může chybějící prostředky na straně výzkumné organizace dofinancovat uchazeč, který je podnikem nebo další právnickou osobou?

descriptionJakým způsobem univerzita může spolufinancovat návrh projektu, vystupuje-li jako jediný uchazeč o podporu a jak se to dokládÁ?

descriptionPatří stipendia mezi způsobilé náklady?

descriptionCo nepatří mezi způsobilé náklady?

descriptionOd kdy jsou náklady uznatelné?

descriptionZ jakých zdrojů může podnik dofinancovat?

descriptionJaké jsou metody pro vykazování nepřímých nákladů?

descriptionKde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé?

descriptionMusí podnik mladší 18 měsíců něco dokládat a kam?

descriptionJe přihoršujícím faktorem pro hodnotitele uchazeč nově založené firmy s doloženými zárukami v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení?

descriptionBudou investiční náklady jako uznatelné náklady projektu?

descriptionJe možné někde v aplikaci ISTA napsat komentář k jednotlivým položkám rozpočtu? Nebo je možné uvést komentář k rozpočtu jako přílohu návrhu projektu?

descriptionMají být náklady na projektový management hrazeny z nepřímých nákladů nebo jako subdodávka?

descriptionCo jsou Ostatní zdroje?

descriptionJak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik?

descriptionCo znamená splnit podmínky účinné spolupráce dle Nařízení? Pokud podnik v návrhu projektu splní podmínky účinné spolupráce dle Nařízení, bude maximální intenzita podpory danému podniku navýšena o 15 %?