V Zadávací dokumentaci je uvedena max. intenzita podpory 85 % pro PP1 a 80 % pro PP2. U výzkumné organizace je však uvedeno 100 %. Platí 100% intenzita podpory pro výzkumnou organizaci v každém případě?

Výzkumná organizace v 6. veřejné soutěži programu Prostředí pro život dle podmínek Zadávací dokumentace má nárok na 100% míru podpory svého rozpočtu, ovšem za předpokladu, že někdo z případných partnerů konsorcia návrhu projektu prostředky dofinancuje tak, aby byla splněna max. míra podpory na projekt, tedy:

  • pro podprogram 1: 85 % a dofinancování: 15 %;
  • pro podprogram 2: 80 % a dofinancování: 20 %. 

Uvedu příklad pro podprogram 1, kde je max. výše podpory na projekt 85 % a je tedy nutné dofinancovat 15 %. Pokud těchto 15% nutných k dofinancování pokryjí ostatní partneři konsorcia (uchazeči návrhu projektu) a výzkumná organizace využije maximální výše podpory na uchazeče, tedy 100 %, tak je to v pořádku. 

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2245
Kategorie:
Datum přidání:
2022-07-19 14:13:43
Zobrazení:
34
Hodnocení (Hlasy):
(1)