Mohu si v podprogramu 1 vybrat svého vlastního Aplikačního garanta? Případně koho oslovit?

Ne, 6. VS Prostředí pro život v podprogramu 1 si nevolíte libovolného aplikačního garanta, protože ten je určen na základě volby hlavního prioritního výzkumného cíle ( „PVC”). Na volbu vedlejších PVC se povinnost mít aplikačního garanta nevztahuje. Pokud si zvolíte v podprogramu 1 např. hlavní PVC 1.4 „Ochrana strategických zdrojů podzemní vody hlubokých kolektorů" je Vám určen aplikační garant „Ministerstvo životního prostředí" dle přílohy č. 1  – Prioritní výzkumné cíle. Svoji žádost (Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků - MŽP) tedy zasíláte na kontaktní osobu, která je u PVC 1.4 uvedena. Není možné mít jiného aplikačního garanta, než je uveden u daného PVC. 

Ve svém návrhu projektu budete mít povinně pouze jednoho aplikačního garanta za kterého dodáte povinnou přílohu. Více informací naleznete v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace, v příloze č. 1  – Prioritní výzkumné cíle a v příloze č. 5  – Aplikační garant v podprogramu 1.

 

Shrnutí pro podprogram 1:

Povinný výběr → Jeden hlavní prioritní výzkumný cíl = jeden aplikační garant = jedna povinná příloha

Nepovinný výběr → Nanejvýš 3 vedlejší prioritní výzkumné cíle = žádný aplikační garant

 

Upozornění: Aplikační garant nesmí být v návrhu projektu uchazečem ani dalším účastníkem.

ISTA rada: Aplikační garant se nepřiřazuje automaticky, je potřeba v kapitole 3 „PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU” ručně vybrat z rolovacího menu aplikačního garanta, který je přiřazen k hlavnímu PVC (dle tabulky v příloze č. 1  – Prioritní výzkumné cíle). 

Doplnění: Pro širší uplatnitelnost výstupů/výsledků můžete do svého návrhu projektu (ISTA - kapitola 3) uvést i další uživatele výstupů/výsledků, případně dodat nepovinnou přílohu (ISTA - kapitola 8 - další přílohy), v níž bude potvrzen jejich zájem. 

Podrobnosti článku

ID článku:
2242
Datum přidání:
2022-07-12 08:20:45
Zobrazení:
32
Hodnocení (Hlasy):
(0)