Je nutné mít uzavřenou Smlouvu o účasti na řešení projektu již v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže?

Ne, v době podání návrhu projektu do veřejné soutěže nemusí být Smlouva o účasti na řešení projektu uzavřená. Nicméně pokud tuto smlouvu nebo její základní verzi již uchazeči mají připravenou, může být vložena jako příloha návrhu projektu a v příslušné části návrhu projektu na ni uchazeč odkáže.

Příjemce je povinen mít uzavřenou písemnou Smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi dalšími účastníky, a to se všemi povinnými náležitostmi podle článku 6 Všeobecných podmínek před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory. Účinnosti  musí smlouva o účasti na řešení projektu nabýt nejpozději okamžikem počátku účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory. Účinnost smlouvy o účasti může být vázána na splnění povinnosti zveřejnit smlouvu v Registru smluv, a to v případě, že se na příjemce tato povinnost vztahuje podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Podrobnosti článku

ID článku:
2165
Kategorie:
Datum přidání:
2021-12-06 13:40:17
Zobrazení:
111
Hodnocení (Hlasy):
(3)