Je nutné mít uzavřenou Smlouvu o účasti na řešení projektu již v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže?

Ne, v době podání návrhu projektu do veřejné soutěže nemusí být Smlouva o účasti na řešení projektu (dále "Smlouva o spolupráci") uzavřená.

Nicméně Smlouvu o spolupráci doporučujeme uzavřít nebo ji minimálně připravit v rámci konsorcia už v rámci vytváření návrhu projektu, jelikož tato smlouva má své výhody pro uchazeče i samotný projekt. Z tvorby Smlouvy o spolupráci vyplývají informace, které návrhu projektu mohou pomoci při hodnocení (mj. krystalizace cíle projektu, řízení projektu, management rizik, "exit strategy" / "plán B"), konsorcium se také dopředu připraví na různé situace, které mohou nastat, např. když jeden z účastníků po podání návrhu projektu zjistí, že se na projektu nemůže podílet.

Další informace a doporučení, včetně navržených formulací, k tvorbě Smlouvy o spolupráci jsou dostupné v dokumentu Principy TA ČR pro tvorbu Smlouvy o účasti na řešení návrhu projektu

Příjemce musí mít uzavřenou písemnou Smlouvu o spolupráci se všemi dalšími účastníky, a to se všemi povinnými náležitostmi podle článku 6 Všeobecných podmínek před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory. Účinnosti  musí smlouva o spolupráci nabýt nejpozději okamžikem počátku účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory. Účinnost smlouvy o spolupráci může být vázána na splnění povinnosti zveřejnit smlouvu v Registru smluv, a to v případě, že se na příjemce tato povinnost vztahuje podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2165
Kategorie:
Datum přidání:
2021-12-06 12:40:17
Zobrazení:
357
Hodnocení (Hlasy):
(6)