Jakým způsobem můžu prokázat uplatnitelnost výstupů/výsledků v návrhu projektu?

V 5. veřejné soutěži programu Prostředí pro život musí být uplatnitelnost výstupů/výsledků v návrhu projektu prokázána následovně:

● o plánované výstupy/výsledky návrhu projektu má zájem konkrétní subjekt veřejné správy (aplikační garant)

● projevený zájem subjektu veřejné správy v oblasti životního prostředí je navázán na konkrétní činnosti popsané v návrhu projektu;

● součástí aplikování výstupů/výsledků je i příslib spolupráce veřejné správy při zavádění výstupu/výsledku do praxe (např. příslib pilotního testování, certifikace, poskytnutí součinnosti).

Uživatel výsledků musí vykonávat veřejnou správu (tedy státní správu nebo samosprávu) v oblasti životního prostředí. Pro potřeby této veřejné soutěže se za takový výkon považuje i správa veřejného (státního, krajského, obecního) majetku.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2082
Datum přidání:
2021-04-27 23:55:22
Zobrazení:
26
Hodnocení (Hlasy):
(0)