Často kladené dotazy (FAQ) SIGMA - 7. veřejná soutěž DC2 (Začínající výzkumníci/výzkumnice)

Články v této kategorii:

Chci podat návrh projektu do 7. VS SIGMA - DC2, jak mám začít?
389
(1)
Může návrh projektu do 7. VS SIGMA - DC2 podat jen jeden uchazeč, např. podnik?
167
(0)
Kdo je považován za začínajícího výzkumníka/výzkumníci v 7. VS SIGMA - DC2?
377
(5)
Je potřeba v 7. VS SIGMA - DC2 doložit nějaké dokumenty k prokázání prodloužení lhůty u podmínky pro začínající výzkumníky/výzkumnice (čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené)?
245
(0)
Je možné prodloužit lhůtu u definice začínajícího výzkumníka/výzkumnice o dobu strávenou péčí o dítě, i když daná osoba byla během rodičovské/mateřské dovolené zaměstnána formou DPP/DPČ.
257
(2)
Jakým způsobem uchazeč prokáže, že řešitelé splňují definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice v 7. VS SIGMA - DC2?
207
(1)
Může být v řešitelském týmu v 7. VS SIGMA - DC2 člověk, který je zaměstnán ve výzkumné organizaci a zároveň vlastní podnik, který je dalším účastníkem?
230
(1)
Musí být v řešitelském týmu 7. VS SIGMA - DC2 za podnik také zastoupen začínající výzkumník/výzkumnice?
101
(1)
Je podmínka účasti 3 klíčových osob nutná na straně výzkumné organizace i podniku?
221
(4)
Je problém, když jsou účastníky projektu v 7. VS SIGMA - DC2 podnik, kde je začínající výzkumník/výzkumnice zaměstnán/a a výzkumná instituce, kde studuje?
182
(0)
Kdo je mentor v 7. VS SIGMA - DC2?
224
(2)
Může mít návrh projektu v 7. VS SIGMA - DC2 více mentorek/mentorů?
78
(0)
Musí být v návrhu projektu v 7. VS SIGMA - DC2 osoba mentora?
122
(1)
Jsou uznatelné náklady na zapojení mentora v 7. VS SIGMA - DC2, začínající výzkumník/výzkumnice ?
172
(2)
ISTA hlásí chybu bránící podání - u mentora nemůže být úvazek 0. V zadávací dokumentaci je však uvedeno že si mentor nemusí nárokovat odměnu.
111
(0)
Existuje nějaké omezení v počtu podaných návrhů projektů v 7. VS SIGMA - DC2?
79
(0)
Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 7. VS SIGMA - DC2?
49
(0)
Je způsobilým uchazečem v 7. VS SIGMA - DC2 také subjekt ze zahraničí?
116
(0)
Jak prokáže svou způsobilost v 7. VS SIGMA - DC2 zahraniční uchazeč?
218
(2)
Kdo spadá do ostatních osob podílejících se na řešení projektu a musí tyto osoby také splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice v 7. VS SIGMA - DC2?
129
(1)
Může být členkou/členem řešitelského týmu začínající výzkumník/výzkumnice mimo země EU, EHP a Švýcarské konfederace v 7. VS SIGMA - DC2, např. z USA?
99
(0)
Jaká je maximální částka finanční podpory na jeden projekt v 7. VS SIGMA - DC2?
73
(1)
Jaká je maximální intenzita podpory na jeden projekt v 7. VS SIGMA - DC2?
132
(1)
Jak vypočítám intenzitu podpory za uchazeče, resp. za jednotlivé uchazeče v návrhu projektu?
171
(0)
Z jakých konkrétních zdrojů lze v 7. VS SIGMA - DC2 projekt dofinancovat?
61
(0)
Kdy mohu zahájit řešení projektu v 7. VS SIGMA - DC2 ?
143
(1)
Jaká může být délka řešení projektu v 7. VS SIGMA - DC2?
157
(0)
Patří stipendia mezi způsobilé náklady v 7. VS SIGMA - DC2?
181
(1)
Jak určit intenzitu podpory např. pro střední podnik při vyplňování návrhu projektu v 7. VS SIGMA - DC2 v ISTA?
95
(0)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 7. VS SIGMA - DC2?
59
(1)
V ISTA v návrhu projektu podávaném do 7. VS SIGMA - DC2 se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?
59
(2)
V ISTA v návrhu projektu podávaném do 7. VS SIGMA - DC2 v kap. 2 Uchazeči svítí oranžová kontrola, že je uchazeč podnikem v obtížích, co mám dělat?
49
(0)
Může podat do 7. VS SIGMA - DC2 návrh projektu i subjekt, který je mladší 18 měsíců?
56
(0)
Jaké jsou povinné přílohy návrhu projektu v 7. VS SIGMA - DC2?
28
(0)
Může být dalším uchazečem v 7. VS SIGMA - DC2 odštěpný závod” z USA?
156
(5)
Co je to „Otevřený přístup k výsledkům” v 7. VS SIGMA - DC2?
11
(0)
Existuje seznam institucí, které by byly schopny certifikovat/schvalovat metodiky NmetC a NmetS jako výstupy projektu v 7. VS SIGMA - DC2?
16
(0)
Musí být 7. VS SIGMA - DC2 aplikační garant?
9
(0)
Může být způsobilým uchazečem v 7. VS SIGMA - DC2 podnikající fyzická osoba a jaké účetní dokumenty musí doložit pro prokázání způsobilosti?
6
(0)