Často kladené dotazy (FAQ) SIGMA - 2. veřejná soutěž DC2 (Začínající výzkumníci/výzkumnice)

Články v této kategorii:

Jsou někde zveřejněny odpovědi na dotazy, které byly podány na webináři k 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
202
(0)
Chci podat návrh projektu do 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice), jak mám začít?
297
(0)
Může návrh projektu do 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice) podat jen jeden uchazeč, např. podnik?
130
(0)
Kdo je považován za začínajícího výzkumníka/výzkumnici v 2. VS SIGMA - DC2?
263
(4)
Prokazuje uchazeč, že řešitelé splňují definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice v 2. VS SIGMA - DC2 a jakým způsobem?
155
(0)
Kdo je mentor v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
144
(1)
Může mít návrh projektu v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice) více mentorek/mentorů?
139
(1)
V kolika návrzích projektů v 2. VS SIGMA - DC2 může figurovat jeden člověk, jako člen řeš. týmu? A v kolika projektech může figurovat jeden člověk v roli další účastník? Může být jeden člověk/subjekt ve dvou návrzích projektů v pozici dalšího účastníka?
159
(1)
Musí být v návrhu projektu v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice) osoba mentora?
61
(0)
Jsou uznatelné náklady na zapojení mentora v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
108
(2)
Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice), jak mám začít?
91
(0)
Kdo spadá do ostatních osob podílejících se na řešení projektu a musí tyto osoby také splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice v 2. VS SIGMA - DC2?
154
(1)
Může být členkou/členem řešitelského týmu začínající výzkumník/výzkumnice mimo země EU, EHP a Švýcarské konfederace v 2. VS SIGMA - DC2, např. z USA?
60
(0)
Jaká je maximální částka finanční podpory na jeden projekt v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
83
(1)
Jaká je maximální intenzita podpory na jeden projekt v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
118
(1)
Co je specifická alokace na mise v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
75
(0)
Kdy mohu zahájit řešení projektu v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
48
(0)
Jaká může být délka řešení projektu v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
33
(0)
Patří stipendia mezi způsobilé náklady v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
78
(0)
Jak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik při vyplňování návrhu projektu v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice) v ISTA?
153
(2)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
79
(1)
V ISTA v návrhu projektu podávaném do 2. VS SIGMA - DC2 se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?
58
(0)
V ISTA v návrhu projektu podávaném do 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice) v kap. 2 Uchazeči svítí oranžová kontrola, že je uchazeč podnikem v obtížích, co mám dělat?
49
(1)
Může podat do 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice) návrh projektu i subjekt, který je mladší 18 měsíců?
88
(1)
Jaké jsou povinné přílohy návrhu projektu v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
104
(0)
Může být dalším uchazečem v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice), odštěpný závod” z USA?
46
(0)
Co je to „Otevřený přístup k výsledkům” v 2. VS SIGMA - DC2 (začínající výzkumník/výzkumnice)?
101
(0)
Existuje seznam institucí, které by byly schopny certifikovat/schvalovat metodiky NmetC a NmetS jako výstupy projektu v 2. VS SIGMA - DC2?
131
(0)
Musí být v řešitelském týmu 2. VS SIGMA - DC2 za podnik také zastoupen začínající výzkumník/výzkumnice?
130
(1)
Je podmínka účasti 3 klíčových osob nutná na straně VO i podniku? Nebo stačí, když 3 začínající výzkumníci budou např. jen z VO a podnik nebude mít žádnou osobu splňující podmínku (tzn. bude mít jen mentora a další pracovníky podílející se na projektu?)
40
(0)
Může být 2. VS SIGMA - DC2 aplikační garant externí a musí být aplikačním garantem jen podnik zahrnutý do projektu?
32
(1)
Může být způsobilým uchazečem v 2. VS SIGMA - DC2 podnikající fyzická osoba (v roli dalšího uchazeče, typ podnik)? Pokud ano, jaké účetní dokumenty má doložit pro prokázání způsobilosti?
32
(0)
Může být v řešitelském týmu v 2. VS SIGMA - DC2 člověk, který je zaměstnán ve výzkumné organizaci a zároveň vlastní podnik, který je dalším účastníkem?
28
(0)
Je problém, když jsou účastníky projektu v 2. VS SIGMA - DC2 podnik, kde je začínající výzkumník/výzkumnice zaměstnán/a, a výzkumná instituce, kde studuje?
29
(0)
Je způsobilým uchazečem v 2. VS SIGMA - DC2 také subjekt ze zahraničí?
15
(0)