Často kladené dotazy (FAQ) SIGMA - 1. VS DC3 (SHUV)

Články v této kategorii:

Chci podat návrh projektu do 1. VS SIGMA DC3 (SHUV), jak mám začít?
94
(1)
Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV), jak mám začít?
57
(0)
Jaká je maximální částka finanční podpory na jeden projekt v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV)?
44
(0)
Jaká je maximální intenzita podpory na jeden projekt v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV)?
31
(0)
Patří stipendia mezi způsobilé náklady v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV)?
24
(0)
Jak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik při vyplňování návrhu projektu v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV) v ISTA?
39
(0)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 1. VS SIGMA DC3 (SHUV)?
26
(1)
V ISTA v návrhu projektu podávaném do 1. VS SIGMA DC3 (SHUV) se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?
20
(0)
V ISTA v návrhu projektu podávaném do 1. VS SIGMA DC3 v kap. 2 Uchazeči svítí oranžová kontrola, že je uchazeč podnikem v obtížích, co mám dělat?
13
(0)
Může podat do 1. VS SIGMA DC3 (SHUV) návrh projektu i subjekt, který je mladší 18 měsíců?
13
(0)
Jaké jsou povinné přílohy návrhu projektu v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV)?
33
(0)
V zadávací dokumentaci 1. VS SIGMA DC3 (SHUV) je uvedeno, že v návrhu projektu musí být právě jeden aplikační garant, tzn. že jich nemůže být více?
58
(3)
Jaký subjekt může být aplikačním garantem v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV)?
48
(0)
Může být externím aplikačním garantem (AG) v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV) podnik?
30
(1)
Co musí obsahovat příloha za externího aplikačního garanta (AG) v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV)?
33
(1)
Může být zapsaný spolek externím aplikačním grantem v 1. VS SIGMA DC3?
28
(1)
Může být dalších uchazečem v 1. VS SIGMA DC3 „odštěpný závod” z USA?
4
(0)
V předběžných parametrech 1. VS SIGMA DC3 (SHUV) jste avizovali omezení oborů CEP o AK a AE, ale v zadávací dokumentaci toto není uvedeno?
4
(0)
Co je to „Otevřený přístup k výsledkům” v 1. VS SIGMA DC3?
15
(0)
V příloze č. 3 Otevřený přístup k výstupům/výsledkům v 1. VS SIGMA DC3 se píše, že zveřejnění může proběhnout i s časovým odstupem (6 měsíců, resp. 12 měsíců v případě sociálních a humanitních věd), nejpozději však do konce řešení projektu (str. 4)?
14
(0)
Proč nejsou uznatelnými výsledky v 1. VS SIGMA DC3 druh výsledku J - recenzovaný odborný článek? Ve výzvě ÉTA to tak bylo a pokud je tato soutěž zaměřená na SHUV, měla by mít i tyto výsledky mezi hlavními.
26
(1)
Existuje seznam institucí, které by byly schopny certifikovat/schvalovat metodiky NmetC a NmetS jako výstupy projektu v 1. VS SIGMA DC3?
62
(0)
V kolika návrzích projektů v 1. VS SIGMA DC3 může figurovat jeden člověk, jako člen řeš. týmu? A v kolika návrzích může figurovat jeden člověk v pozici navrhovatel, spolunavrhovatel (další účastník)?
33
(1)
Bude v roce 2023 opět vypsaná veřejná soutěž v Programu SIGMA v DC3? Tedy zaměřená na SHUV?
16
(0)
Jde změnit název návrhu projektu v 1. VS SIGMA DC3 v průběhu vyplňování v ISTA?
4
(0)
Lze kombinovat témata/podtémata, resp. je propojit v jednom návrhu projektu v 1. VS SIGMA DC3?
9
(0)
Bude na webových stránkách dostupná prezentace z webináře pro uchazeče 1. VS SIGMA DC3?
12
(0)