Často kladené dotazy (FAQ) TREND - 7. veřejná soutěž (5G)

Články v této kategorii:

Chci podat návrh projektu do 7. VS TREND, PP1, jak mám začít?
18
(0)
Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 7. VS TREND, PP1?
13
(0)
Jaká je maximální částka finanční podpory na jeden projekt v 7. VS TREND, PP1?
8
(0)
Jaká je maximální intenzita podpory na jeden projekt v 7. VS TREND, PP1?
9
(0)
Patří stipendia mezi způsobilé náklady v 7. VS TREND, PP1?
8
(0)
Jak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik při vyplňování návrhu projektu v 7. VS TREND, PP1?
2
(0)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 7. VS TREND, PP1?
6
(0)
V ISTA v podávaném návrhu projektu do 7. VS TREND, PP1 se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?
4
(0)
Jaké jsou povinné přílohy návrhu projektu v 7. VS TREND, PP1?
13
(0)
Jsou nějaké podmínky pro 7. VS TREND, PP1 navíc, když je financována z Národního plánu obnovy (NPO)?
20
(0)
Co je Národní plán obnovy (NPO)? Proč je 7. VS TREND, PP1 vyhlašována z peněz NPO?
11
(0)
V rámci nepřímých nákladů je v 6. VS a v 7. VS TREND, PP1 stanovena jen jediná metoda a to flat rate ve výši 20 % a není možnost full costu, nejedná se o chybu?
8
(0)