Často kladené dotazy GAMA 2 - 3. veřejná soutěž, PP2

Články v této kategorii:

Chci podat návrh projektu do 3. VS GAMA 2, PP2, jak mám začít?
14
(0)
Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 3. VS GAMA 2, PP2?
15
(0)
Jaká je maximální částka finanční podpory na jeden projekt v 3. VS GAMA 2, PP2?
5
(0)
Jaká je maximální intenzita podpory na projekt v 3. VS GAMA 2, PP2?
2
(0)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 3. VS GAMA 2, PP2?
9
(0)
Kdo může být uchazečem v 3. VS GAMA, PP2?
13
(0)
Jaká je délka řešení projektu v 3. VS GAMA, PP2?
5
(0)
Návrh projektu v 3. VS GAMA, PP2 se vyplňuje v angličtině?
2
(0)
Je nutné aby každý projekt v 3. VS GAMA, PP2 vytvořil studii proveditelnosti? Je možné mít i další výsledky?
8
(0)
Podpořený projekt v 3. VS GAMA, PP2 může být zařazen do takzvaného předvýběru mezinárodního panelu GO - SME, co to přesně znamená?
6
(0)
Co je mezinárodní expertní koučink, který TA ČR poskytuje, jak a ve které fázi se může tato služba v projektu čerpat?
4
(0)
Má 3. VS GAMA, PP2 v návrhu projektu stanovené nějaké povinné přílohy?
4
(0)
Jakou úroveň TRL by měl návrh projektu podaný do 3. VS GAMA, PP2 dosahovat?
11
(0)