Často kladené dotazy GAMA 2 - 3. veřejná soutěž, PP2

Články v této kategorii:

Kde si mám stáhnout výpis z evidence skutečných majitelů pro 3. VS GAMA 2, PP2?
88
(0)
Chci podat návrh projektu do 3. VS GAMA 2, PP2, jak mám začít?
55
(0)
Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 3. VS GAMA 2, PP2?
34
(0)
Jaká je maximální částka finanční podpory na jeden projekt v 3. VS GAMA 2, PP2?
28
(0)
Jaká je maximální intenzita podpory na projekt v 3. VS GAMA 2, PP2?
21
(0)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 3. VS GAMA 2, PP2?
30
(0)
Kdo může být uchazečem v 3. VS GAMA, PP2?
32
(0)
Jaká je délka řešení projektu v 3. VS GAMA, PP2?
19
(0)
Návrh projektu v 3. VS GAMA, PP2 se vyplňuje v angličtině?
17
(0)
Je nutné aby každý projekt v 3. VS GAMA, PP2 vytvořil studii proveditelnosti? Je možné mít i další výsledky?
33
(0)
Podpořený projekt v 3. VS GAMA, PP2 může být zařazen do takzvaného předvýběru mezinárodního panelu GO - SME, co to přesně znamená?
35
(0)
Co je mezinárodní expertní koučink, který TA ČR poskytuje, jak a ve které fázi se může tato služba v projektu čerpat?
42
(0)
Má 3. VS GAMA, PP2 v návrhu projektu stanovené nějaké povinné přílohy?
78
(0)
Jakou úroveň TRL by měl návrh projektu podaný do 3. VS GAMA, PP2 dosahovat?
56
(0)