Často kladené dotazy TREND - 4. VS podprogram 2

Články v této kategorii:

Jaký je rozdíl mezi plánovanou jarní veřejnou soutěží (PP2) a podzimní (PP1) v programu TREND?
947
(1)
Veřejná soutěž v programu TREND podprogram 1 bude přístupná pro všechny subjekty, které už mají "nějakou historii" a podprogram 2 je jen pro “nové firmy”?
780
(1)
Do 4. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 2 (Nováčci) může podat projekt pouze nově vzniklý subjekt?
20
(0)
V předběžných parametrech 4. VS TREND, PP2 je podmínka zapojení výzkumné organizace, tedy nemohou podat návrh projektu např. 3 malé podniky?
10
(0)
Můžeme podat návrh projektu do “Nováčků” - 4. VS TREND, PP2, když jsme podnik, který již podával projekty a byl úspěšný?
15
(0)
Může do “Nováčků” - 4. VS TREND, PP2 podat návrh projektu podnik, který vznikl např. v roce 2021?
18
(0)
Jaké podmínky musí splnit uchazeč, který chce podat návrh projektu do 4. VS TREND, PP2?
11
(0)