Často kladené dotazy TREND - 4. VS podprogram 2

Články v této kategorii:

Jaký je rozdíl mezi plánovanou jarní veřejnou soutěží (PP2) a podzimní (PP1) v programu TREND?
1,038
(1)
Veřejná soutěž v programu TREND podprogram 1 bude přístupná pro všechny subjekty, které už mají "nějakou historii" a podprogram 2 je jen pro “nové firmy”?
882
(2)
Do 4. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 2 (Nováčci) může podat projekt pouze nově vzniklý subjekt?
110
(0)
V předběžných parametrech 4. VS TREND, PP2 je podmínka zapojení výzkumné organizace, tedy nemohou podat návrh projektu např. 3 malé podniky?
78
(0)
Můžeme podat návrh projektu do “Nováčků” - 4. VS TREND, PP2, když jsme podnik, který již podával projekty a byl úspěšný?
97
(0)
Může do “Nováčků” - 4. VS TREND, PP2 podat návrh projektu podnik, který vznikl např. v roce 2021?
83
(1)
Jaké podmínky musí splnit uchazeč, který chce podat návrh projektu do 4. VS TREND, PP2?
96
(0)
Chci podat návrh projektu do 4. VS TREND, PP2, jak mám začít?
48
(0)
Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 4. VS TREND, PP2?
63
(0)
Jsou nějaké změny v 4. VS TREND, PP2 oproti 2. VS TREND, PP2?
40
(0)
Je možné mezi oprávněné uchazeče v 4. VS TREND, PP2 zařadit i fyzické podnikající osoby (OSVČ), které by v předkládaném projektu spolupracovali s výzkumnou organizací?
45
(1)
Jak je definováno a co znamená nečerpání podpory na VaV pro hlavní uchazeče v 4. VS TREND, PP2?
40
(1)
Jaká je maximální částka finanční podpory na jeden projekt v 4. VS TREND, PP2?
38
(1)
Jaká je maximální intenzita podpory na jeden projekt v 4. VS TREND, PP2?
32
(0)
Patří stipendia mezi způsobilé náklady v 4. VS TREND, PP2?
25
(0)
Budou investiční náklady jako uznatelné náklady projektu v 4. VS TREND, PP2?
56
(0)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 4. VS TREND, PP2?
21
(0)
Jak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik při vyplňování návrhu projektu v 4. VS TREND, PP2?
42
(0)
Co znamená splnit podmínky účinné spolupráce dle Nařízení? Pokud podnik v návrhu projektu splní podmínky účinné spolupráce dle Nařízení, bude maximální intenzita podpory danému podniku navýšena o 15 %?
53
(1)