Často kladené dotazy (FAQ) TREND - 6. veřejná soutěž (Technologičtí lídři)

Články v této kategorii:

Chci podat návrh projektu do 6. VS TREND, PP1, jak mám začít?
59
(0)
Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 6. VS TREND, PP1?
57
(1)
Jaká je maximální částka finanční podpory na jeden projekt v 6. VS TREND, PP1?
26
(0)
Jaká je maximální intenzita podpory na jeden projekt v 6. VS TREND, PP1?
36
(0)
Patří stipendia mezi způsobilé náklady v 6. VS TREND, PP1?
19
(0)
Jak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik při vyplňování návrhu projektu v 6. VS TREND, PP1?
17
(0)
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 6. VS TREND, PP1?
22
(1)
V ISTA v podávaném návrhu projektu do 6. VS TREND, PP1 se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?
16
(0)
Jaké jsou povinné přílohy návrhu projektu v 6. VS TREND, PP1?
19
(0)
Jak mám chápat speciální alokaci pro malé a střední podniky na úrovni hlavního uchazeče v 6. VS TREND, PP1? Znamená to, že oprávněným uchazečem v soutěži budou jako hlavní uchazeči pouze malé a střední podniky, nikoliv podniky velké?
28
(1)
V rámci nepřímých nákladů je v 6. VS a v 7. VS TREND, PP1 stanovena jen jediná metoda a to flat rate ve výši 20 % a není možnost full costu, nejedná se o chybu?
25
(0)