Prohledat nápovědu:

Kategorie: PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE/POTVRZENÍ PODÁNÍ

Články v této kategorii:

descriptionDo kdy musím odeslat prokázání způsobilosti uchazeče?

descriptionCo když nemá uchazeč (hlavní uchazeč či další účastník) zřízenou datovou schránku?

descriptionCo když je uchazeč (hlavní uchazeč či další účastník) ze zahraničí. Jakým způsobem prokáže způsobilost?

descriptionStačí, když prokáže způsobilost pouze hlavní uchazeč?

descriptionMusí být čestné prohlášení za uchazeče (hlavního uchazeče i dalšího účastníka) podepsané?

descriptionCo všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

descriptionV případě, že uchazeč podává více návrhů projektů, musí prokazovat způsobilost ke každému návrhu projektu zvlášť?

descriptionJe nutné přikládat čestné prohlášení k prokázání způsobilosti ve veřejné soutěži přímo k elektronické verzi návrhu projektu, nebo se tato příloha posílá pouze prostřednictvím datové schránky?

descriptionJaké jsou další požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů při podání návrhu projektu?

descriptionDo kdy a jakým způsobem musím odeslat Potvrzení podání elektronického návrhu projektu?

descriptionJakým způsobem musím odeslat Potvrzení podání elektronického návrhu projektu?

descriptionMusí být vygenerované Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA podepsané?