Často kladené dotazy (FAQ) Obecné FAQ k veřejným soutěžím Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

Články v této kategorii:

Do kdy musím odeslat prokázání způsobilosti uchazeče?
663
(11)
Co když nemá uchazeč (hlavní uchazeč či další účastník) zřízenou datovou schránku?
362
(11)
Co když je uchazeč (hlavní uchazeč či další účastník) ze zahraničí. Jakým způsobem prokáže způsobilost?
282
(10)
Stačí, když prokáže způsobilost pouze hlavní uchazeč?
323
(11)
Musí být čestné prohlášení za uchazeče (hlavního uchazeče i dalšího účastníka) podepsané?
748
(14)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?
1,154
(14)
V případě, že uchazeč podává více návrhů projektů, musí prokazovat způsobilost ke každému návrhu projektu zvlášť?
277
(13)
Je nutné přikládat čestné prohlášení k prokázání způsobilosti ve veřejné soutěži přímo k elektronické verzi návrhu projektu, nebo se tato příloha posílá pouze prostřednictvím datové schránky?
456
(12)
Jaké jsou další požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů při podání návrhu projektu?
446
(10)
Do kdy a jakým způsobem musím odeslat Potvrzení podání elektronického návrhu projektu?
262
(10)
Jakým způsobem musím odeslat Potvrzení podání elektronického návrhu projektu?
301
(11)
Musí být vygenerované Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA podepsané?
343
(13)
V ISTA v podávaném návrhu projektu se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?
199
(0)