Často kladené dotazy (FAQ) Obecné FAQ k veřejným soutěžím Prokázání způsobilosti uchazeče / potvrzení podání

Články v této kategorii:

Do kdy musím odeslat prokázání způsobilosti uchazeče?
757
(11)
Co když nemá uchazeč (hlavní uchazeč či další účastník) zřízenou datovou schránku?
436
(12)
Stačí, když prokáže způsobilost pouze hlavní uchazeč?
383
(11)
Musí být čestné prohlášení za uchazeče (hlavního uchazeče i dalšího účastníka) podepsané?
980
(15)
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?
1,268
(14)
Jakým způsobem prokazuje svou způsobilost zahraniční uchazeč? Musí i zahraniční uchazeč prokázat způsobilost?
22
(0)
Jsme mladý subjekt založený v roce 2021. Můžeme se hlásit do veřejné soutěže, i když nemáme zveřejněné účetní závěrky za roky 2019 a 2020?
60
(0)
V případě, že uchazeč podává více návrhů projektů, musí prokazovat způsobilost ke každému návrhu projektu zvlášť?
317
(13)
Je nutné „Čestné prohlášení za uchazeče“ přiložit do ISTA k návrhu projektu?
535
(13)
Musí být vygenerované Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA podepsané?
406
(13)
Co je podnik v obtížích (PVO)?
19
(0)
V ISTA v návrhu projektu podávaném do veřejné soutěže v kap. 2 Uchazeči svítí oranžová kontrola, že je uchazeč podnikem v obtížích (PVO), co mám dělat?
19
(0)
V ISTA v návrhu projektu podávaném do veřejné soutěže se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?
233
(0)
Jaký typ uchazeče musí být zapsán v evidenci skutečných majitelů?
73
(0)
Je třeba doložit zápis v evidenci skutečných majitelů jejím úplným výpisem?
42
(0)
Jedná se o střet zájmů, pokud jeden z jednatelů vlastní podíl 25 % a více ve dvou jiných společnostech?
90
(0)
Hlavním účastníkem bude firma a dalšími účastníky bude výzkumná organizace a zapsaný spolek. Výzkumná organizace a zapsaný spolek mají stejné sídlo a rozdílné IČO. Může být podán návrh projektu aniž by došlo ke střetu zájmů?
44
(0)
Jaká je podmínka pro splnění účinné spolupráce mezi podnikem a VO?
92
(0)
Jak je to se splněním podmínek účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací (VO), v případě zapojení 2 VO? Musí obě VO nést min. 10 % celkového rozpočtu projektu?
54
(0)
Co znamená splnit podmínky účinné spolupráce dle Nařízení? Pokud podnik v návrhu projektu splní podmínky účinné spolupráce dle Nařízení, bude maximální intenzita podpory danému podniku navýšena o 15 %?
71
(0)
Jak mám vyplnit v návrhu projektu v ISTA Vlastnickou strukturu?
49
(0)