V rámci nepřímých nákladů je v 11. VS TREND, PP2 stanovena jen jediná metoda vykazování nepřímých nákladů a to flat rate ve výši 20 % a není možnost full costu, nejedná se o chybu?

O chybu se nejedná. Pro 11. VS TREND, PP2 byla stanovena pro vykazování nepřímých nákladů pouze metoda flat rate a to do výše 20 %. Smlouva o poskytnutí podpory konkrétně čl. 4 Specifické podmínky odst. 5 upravuje Všeobecné podmínky a to takto: "V čl. 18 odst. 6 písm. b) Všeobecných podmínek se snižuje flat rate do maximální výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů projektu daného příjemce v příslušném roce. Nepřímé náklady projektu se tedy nepočítají z nákladů na subdodávky. Takto vykázané nepřímé náklady se nemusí dokládat patřičnými účetními doklady, dokládá se však celková výše nepřímých nákladů příjemce (musí být vyšší než částka nepřímých nákladů vykázaných v projektu).” 

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2450
Datum přidání:
2023-10-04 11:58:17
Zobrazení:
50
Hodnocení (Hlasy):
(0)