Jaké jsou povinné přílohy návrhu projektu v 11. VS TREND, PP2?

Uchazeči v 11. VS TREND, PP2 musí do návrhu projektu v ISTA vložit 4 vyplněné povinné přílohy:

Příloha č. 1 - Představení projektu

  • Jedná se o věcnou část návrhu projektu, kterou uchazeči přiloží ve formátu pdf k návrhu projektu. Příloha musí obsahovat všechny kapitoly a podkapitoly podle vzorového dokumentu přílohy č. 1 zadávací dokumentace, které jsou nezbytné pro hodnocení návrhu projektu. 

Příloha č. 2 - Doložení uplatnění výsledků

  • Uchazeči doloží tržní potenciál očekávaných výstupů/výsledků návrhu projektu, přičemž tento dokument musí povinně zahrnovat stručnou marketingovou studii a tato příloha musí být přiložena ve formátu pdf. Studie bude zahrnovat předběžný průzkum upotřebitelnosti výstupů/výsledků návrhu projektu na trhu, stručný popis relevantního trhu v ČR a v zahraničí (konkurenční produkty, předpokládaný vývoj poptávky) a bude obsahovat odůvodnění odhadů ekonomických přínosů projektu za hlavního uchazeče. Vzor přílohy č. 2 zadávací dokumentace není závazný, je možné dokument přizpůsobit charakteru projektu a jeho výstupům/výsledkům.

Příloha č. 3 - Tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče

Stručná tabulka s plánovanými ekonomickými přínosy projektu bude obsahovat předpokládané tržby a export za hlavního uchazeče. Formát přílohy č. 3 zadávací dokumentace je závazný, tzn. nesmí být upravován a musí být přiložen ve formátu excel.

Příloha č. 4 - Finanční plán hlavního uchazeče mladšího 18 měsíců

  • Tuto přílohu dokládá pouze hlavní uchazeč mladší 18 měsíců (od data zápisu do obchodního rejstříku k poslednímu dni soutěžní lhůty, tedy k 22. 11. 2023), který musí prokázat, že má zajištěné finanční krytí předkládaného návrhu projektu na své činnosti na celou dobu řešení projektu. Finanční plán by měl obsahovat roky, zdroje, příjmy a výdaje a dále vzhledem k neexistující účetní historii i záruky (např. bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestného prohlášení. Příloha č. 4 zadávací dokumentace musí být přiložena ve formátu pdf. Vzor přílohy není závazný, je možné dokument přizpůsobit nebo přiložit více dokumentů.
  • Návrh projektu nebude přijat do veřejné soutěže v případě, že vyplněnou přílohu č. 4 - Finanční plán hlavního uchazeče mladšího 18 měsíců nevloží hlavní uchazeč mladší 18 měsíců do ISTA. 

Tyto přílohy nemohou být dodatečně doloženy na základě výzvy dle § 21 odst. 9 ZPVV. Návrh projektu nebude přijat do veřejné soutěže v případě, kdy uchazeč nevloží vyplněné přílohy (č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4) návrhu projektu do ISTA.

Upozornění: Pro 11. VS TREND, PP2 došlo k aktualizaci a úpravám vzorů povinných příloh. Pokud nebude vložená příloha odpovídat vzoru pro 11. VS TREND, PP2, nebude návrh projektu přijat do veřejné soutěže, jelikož se bude jednat o nesplnění podmínek zadávací dokumentace. 

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2449
Datum přidání:
2023-10-04 11:56:41
Zobrazení:
71
Hodnocení (Hlasy):
(0)