Jak prokážu, že je výzkumná organizace výzkumnou organizací?

Pokud je vaše organizace zapsaná v seznamu výzkumných organizací, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT), nemusíte nic dokládat.

Pokud nejste na seznamu MŠMT zapsáni, můžete doložit prostřednictvím příloh návrhu projektu v ISTA (kap. 8 PŘÍLOHY) dokumenty, které prokáží, že splňujete podmínky stanovené pro výzkumné organizace dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, čl. 2 bod 83), tedy že: 

  1. Hlavním cílem subjektu je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí.
  2. Subjekt vede oddělené účetnictví pro hospodářské činnosti, jsou-li vykonávány.
  3. Podniky, které mohou na subjekt uplatňovat rozhodující vliv, například jako podílníci nebo členové, nemají přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhli.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2440
Kategorie:
Datum přidání:
2023-09-13 20:59:57
Zobrazení:
97
Hodnocení (Hlasy):
(0)