Jak určím velikost podniku?

Určování velikosti podniku se řídí Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Pro určení velikosti podniku může jako vodítko sloužit Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků od Evropské komise. Ve světle aktuální judikatury Soudního dvoru Evropské unie však upozorňujeme, že doporučení uvedená v této příručce nejsou právně závazná, a vždy je třeba se v první řadě řídit ustanoveními Nařízení, která právně závazná jsou.

Při určování velikosti podniku je třeba zahrnout finanční ukazatele (výše obratu, bilanční suma rozvahy) a počet zaměstnanců (podniky však nejsou povinny počet zaměstnanců zveřejňovat). Hranice pro příslušnou velikost přitom nesmí být překročena 2 roky po sobě. Při určování je nutné zohlednit také propojené a partnerské podniky.

V současné době již existují komerční (placené) nástroje, které umí (alespoň orientačně) vyhodnotit velikost podniku (zadáte IČO a dostanete výsledek) na základě veřejně dostupných údajů (údaje z účetních výkazů, počty zaměstnanců). 

Využít lze tyto:

MagnusWeb: https://magnusweb.bisnode.cz/

Cribis: https://www.mcribis.cz/

Bizmachine: https://www.bizmachine.com/

Upozorňujeme, že výsledek je pouze orientační, vychází z veřejně dostupných dat, která nemusí být úplná a nemusí zohledňovat všechna nezbytná kritéria (např. mateřské společnosti ze zahraničí).

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2439
Kategorie:
Datum přidání:
2023-09-13 20:59:09
Zobrazení:
168
Hodnocení (Hlasy):
(0)