V ISTA v návrhu projektu podávaném do veřejné soutěže v kap. 2 Uchazeči svítí oranžová kontrola, že je uchazeč podnikem v obtížích (PVO), co mám dělat?

Tato oranžová kontrola je upozorněním pro uchazeče, že byl jako podnik v obtížích (PVO) identifikován na základě automaticky načtených údajů, neznamená to ovšem, že PVO opravdu je. Pokud kontrola svítí, neznamená to, že váš návrh projektu nepůjde podat v ISTA do dané veřejné soutěže.

Pokud byl subjekt jako PVO identifikován, ale existují důvody, proč jím není, doporučujeme toto okomentovat v návrhu projektu. V návrhu projektu je dále možné vyplnit Finanční údaje uchazeče za rok, který je ve finančních ukazatelích v ISTA kap. 2 nepovinný (případně do příloh návrhu projektu přiložit účetní závěrku za nepovinný rok s dodejkou o odeslání na rejstříkový soud) a pod tabulkou v Komentáři uvést důvody, proč byl subjekt označen jako PVO.

Hodnocení PVO se vztahuje zejména na společnosti s ručením omezením, akciové společnosti, družstva, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a další (např. spolky). 

PVO se dle kritérií hodnocení posuzuje jak u jednotlivých subjektů, tak i na úrovni celé skupiny propojených subjektů, mezi kterými existují ovládací vztahy. Z toho důvodu u subjektů, které patří do skupiny podniků, je třeba kritéria podniku v obtížích sledovat nejen na úrovni jednotlivého subjektu, ale také na úrovni celé skupiny. Do posouzení se tedy zahrnují údaje za mateřské, dceřiné a sesterské společnosti, včetně zahraničních subjektů.

Posouzení subjektu, zda je či není PVO během soutěžní lhůty, je na samotných uchazečích, kteří daný návrh projektu do veřejné soutěže podávají. TA ČR hodnotí prokázání způsobilosti uchazečů až během formální kontroly (po skončení soutěžní lhůty), nikoliv během samotné soutěžní lhůty.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) definoval jednotlivá kritéria dle čl. 2 odst. 18 Nařízení, která jsou dostupná ZDE a dle nich je možné provést samo hodnocení před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže.

Avšak TA ČR upozorňuje, že definice a výpočet stanovený pro identifikaci PVO se nezakládá na subjektivním hodnocení hospodaření firmy (doslovně „Evropská komise v aktuálně účinných předpisech definovala podnik v obtížích v zájmu vyšší objektivity pomocí tzv. „tvrdých“ kritérií, které by neměly umožňovat subjektivní posouzení), ale vychází z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách. Veřejná soutěž se vyhlašuje dle ZPVV a musí být v souladu s Rámcem, Nařízením a s Rozpočtovými pravidly, dle pravidel není možné, aby byl způsobilým uchazečem subjekt, který je PVO dle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) a čl. 2 odst. 18 Nařízení.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2434
Datum přidání:
2023-09-13 19:26:27
Zobrazení:
27
Hodnocení (Hlasy):
(0)