Co je Národní plán obnovy (NPO)? Proč je 1. VS DOPRAVA 2030 vyhlašována v souladu s NPO?

Národní plán obnovy představuje plán, jehož prostřednictvím má Česká republika možnost čerpat prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF, Recovery and Resilience Facility). NPO je souhrn reforem a investic a má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.

Více informací o NPO naleznete na webové stránce www.planobnovy.cz.

TA ČR je subjektem implementace částí komponent 1.3, 4.5 a 5.2. V rámci implementace investice 1.3.6 “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G” v rámci komponenty 5.2 s názvem “Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” bude TA ČR financovat projekty podané do této veřejné soutěže.

Uchazeči, kteří podají projekty do 1. VS DOPRAVA 2030, musí kromě podmínek programu financování splňovat specifické podmínky NPO viz FAQ: “Jsou nějaké podmínky pro 1. VS DOPRAVA 2030 navíc, když je vyhlášená v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy (NPO)”.

Podrobnosti článku

ID článku:
2416
Datum přidání:
2023-04-25 21:39:54
Zobrazení:
128
Hodnocení (Hlasy):
(0)