Jak mám kontaktovat Ministesterstvo dopravy s žádostí o aplikační garantství v 1. VS DOPRAVA 2030?

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR ve 1. veřejné soutěži programu DOPRAVA 2020+ posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2030@mdcr.cz, a to nejpozději do 21. května 2023. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte e-mail vždy pro jeden návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte kód návrhu projektu.

Ze strany Ministerstva dopravy nebude odeslán potvrzovací e-mail o úspěšném doručení Vaší žádosti. Můžete si nastavit potvrzení přečtení e-mailu.

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, který chcete předložit ke schválení Ministerstvu dopravy, je třeba se řídit Pokynem ke schválení metodik. Spolu s Žádostí o aplikační garantství posílejte Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS a Formulář pro druh výsledku NmetS - MD, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán. Potvrzený Formulář pro druh výsledku NmetS - MD poté přiložte k návrhu projektu. Více informací o procesu schválení metodik naleznete na webu MD zde.

Podrobnosti článku

ID článku:
2411
Datum přidání:
2023-04-25 22:20:54
Zobrazení:
48
Hodnocení (Hlasy):
(0)