Co znamená splnit podmínky účinné spolupráce dle Nařízení? Pokud podnik v návrhu projektu splní podmínky účinné spolupráce dle Nařízení, bude maximální intenzita podpory danému podniku navýšena o 15 %?

Základní intenzita podpory pro podniky může být (při zachování maximální intenzity podpory na jeden projekt) navýšena o 15 procentních bodů v případě, že jsou splněny podmínky účinné spolupráce dle čl. 25 odst. 6 písm. b) Nařízení, který stanoví:

a) do maximální míry podpory ve výši 80 % lze příplatek 15 procentních bodů uplatnit, pokud:

— mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem, nebo k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a v státě, který je smluvní stranou Dohody o EHP, a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů, nebo

— mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu, za účinnou spolupráci není považována spolupráce mateřské organizace s dceřinou společností. 

V návrhu projektu v ISTA v kapitole 6. Finanční plán pak u daného uchazeče zaškrtnete políčko Požadujeme navýšení intenzity podpory a ISTA těchto 15 % automaticky započítá. ISTA Vás také upozorní v kontrolách, pokud tuto podmínku splníte, zda chcete navýšení intenzity podpory využít.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2376
Datum přidání:
2023-04-15 09:48:25
Zobrazení:
78
Hodnocení (Hlasy):
(0)