Hlavním účastníkem bude firma a dalšími účastníky bude výzkumná organizace a zapsaný spolek. Výzkumná organizace a zapsaný spolek mají stejné sídlo a rozdílné IČO. Může být podán návrh projektu aniž by došlo ke střetu zájmů?

Stejné sídlo dvou dalších účastníků projektu není překážkou podání návrhu projektu. V případě, že by výzkumná organizace a zapsaný spolek byly majetkově propojeni, nemohou si mezi sebou nárokovat navýšení podpory v rámci účinné spolupráce. Mohou ji však nárokovat při splnění podmínek ve vztahu k hlavnímu uchazeči (podniku).

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2373
Datum přidání:
2023-04-15 09:47:02
Zobrazení:
53
Hodnocení (Hlasy):
(0)