Jaký typ uchazeče musí být zapsán v evidenci skutečných majitelů?

Povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů platí až na výjimky u všech uchazečů. Pokud daný subjekt spadá do některé z výjimek, nebude TA ČR požadovat doložit žádné další dokumenty. 

Údaje o skutečném majiteli nedokládají ty subjekty, které nemají dle zákona o evidenci skutečných majitelů skutečného majitele a tedy nebudou mít výpis z evidence:

a) stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku,

b) dobrovolný svazek obcí,

c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,

d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,

e) veřejná výzkumná instituce,

f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,

g) státní podnik a národní podnik,

h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,

i) evropské seskupení pro územní spolupráci,

j) politická strana a politické hnutí,

k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,

l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,

m) honební společenstvo,

n) společenství vlastníků jednotek,

o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a

p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Více informací naleznete zde.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2370
Datum přidání:
2023-04-15 09:44:51
Zobrazení:
100
Hodnocení (Hlasy):
(0)