Jsme mladý subjekt založený v roce 2021. Můžeme se hlásit do veřejné soutěže, i když nemáme zveřejněné účetní závěrky za roky 2019 a 2020?

Pokud není pro danou veřejnou soutěž určena minimální účetní historie (např. jako v některých soutěžích vyhlášených v programu TREND), může i takto mladý subjekt být uchazečem. V tomto případě se na uchazeče bude vztahovat povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok 2021.

Obecně platí, že pro uchazeče mladších 18 měsíců může být před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory vyžádán finanční plán, ve kterém uchazeč prokáže, že má zajištěné finanční krytí návrhu projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu řešení projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje, příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii. Doporučujeme tento finanční plán vložit již jako přílohu návrhu projektu.

Případně mohou být stanoveny jiné/další podmínky zadávací dokumentací v dané veřejné soutěži. 

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2369
Datum přidání:
2023-04-15 09:37:05
Zobrazení:
67
Hodnocení (Hlasy):
(0)