Je způsobilým uchazečem v 2. VS SIGMA - DC2 také subjekt ze zahraničí?

Ano, dalším účastníkem návrhu projektu v 2. VS SIGMA - DC2 může být i subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie, v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci. Pro upřesnění je třeba, aby každý uchazeč prokázal svojí způsobilost a splnil podmínky  zapojení, tedy i zahraniční uchazeč dle podmínek, které budou upřesněny v zadávací dokumentaci.

Podrobnosti článku

ID článku:
2318
Datum přidání:
2023-03-03 14:13:37
Zobrazení:
15
Hodnocení (Hlasy):
(0)