V ISTA v návrhu projektu podávaném do 7. VS SIGMA - DC2 se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?

Informace se do návrhu projektu podávaného do 7. VS SIGMA - DC2, začínající výzkumník/výzkumnic  do ISTA generují z veřejně dostupných rejstříků. Pokud máte zveřejněné účetní závěrky ve zkrácené rozsahu nebo ve formátu, který není strojově čitelný, nebo je nemáte zveřejněné, do ISTA se nenahrají.

Data o finančních ukazatelích společností se do ISTA nahrávají ze služby Magnus Web, od společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., která má data v dobře čitelné podobě a přebírá je přímo z obchodního rejstříku. V případě, že potřebujete údaje upravit, můžete kontaktovat přímo Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. na adrese podpora.cz@dnb.com, na této adrese společnost tyto žádosti běžně řeší. Po doplnění údajů do Magnuss Webu, bude potřeba uchazeče v návrhu projektu v ISTA odstranit a následně znovu přidat, čímž přijdete o všechna data, která jsou k danému uchazeči vyplněna (např. řešitelský tým a finanční plán uchazeče). Úpravu doporučujeme spíše s ohledem na podání budoucích návrhů projektů. Pro účely podání tohoto návrhu projektu stačí data okomentovat v tomto poli.

Tabulka finančních ukazatelů je informativního charakteru, její nevyplnění nebo chybně načtené údaje nebrání podání návrhu projektu. Pokud byl subjekt jako podnik v obtížích identifikován, ale existují důvody, proč jím není, doporučujeme toto okomentovat v návrhu projektu. Subjekt může přiložit záruky o tom, že podnikem v obtížích není. V návrhu projektu je dále možnost vyplnit Finanční údaje uchazeče za rok, který je ve finančních ukazatelích v ISTA kap. 2 nepovinný (případně do příloh návrhu projektu přiložit účetní závěrku za nepovinný rok s dodejkou o odeslání na rejstříkový soud) a pod tabulkou v Komentáři uvést důvody, proč byl subjekt označen jako podnik v obtížích. Uchazeče, které ISTA identifikuje jako podnik v obtížích posuzuje externí odborný hodnotitel během hodnoticího procesu (formální kontrola). Návrh projektu s daným uchazečem podat můžete, avšak výsledek hodnocení nelze předjímat.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) definoval jednotlivá kritéria dle čl. 2 odst. 18 Nařízení, která jsou dostupná ZDE a dle nich je možné provést samo hodnocení před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže.

Avšak musím upozornit, že definice a výpočet stanovený pro identifikaci PVO se nezakládá na subjektivním hodnocení hospodaření firmy (doslovně „Evropská komise v aktuálně účinných předpisech definovala podnik v obtížích v zájmu vyšší objektivity pomocí tzv. „tvrdých“ kritérií, které by neměly umožňovat subjektivní posouzení), ale vychází z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách.

 

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2315
Datum přidání:
2023-03-03 14:10:50
Zobrazení:
60
Hodnocení (Hlasy):
(2)