Může být způsobilým uchazečem v 2. VS SIGMA - DC2 podnikající fyzická osoba (v roli dalšího uchazeče, typ podnik)? Pokud ano, jaké účetní dokumenty má doložit pro prokázání způsobilosti?

Ano, podnikající fyzická osoba je způsobilým uchazečem v 2. VS SIGMA - DC2 a může se přihlásit jako typ uchazeče podnik. Pokud je OSVČ zapsána v obchodním rejstříku, tak má povinnost zveřejňovat účetní závěrky, pokud v rejstříku zapsána není, nemá tuto povinnost. Do příloh návrhu projektu můžete přiložit daňové přiznání za období 2019-2021. Finanční ukazatele v kap. 2 v návrhu projektu v ISTA u daného uchazeče budou prázdné, do komentáře pod tabulkou je možné uvést vysvětlení, proč se data nenačetla, ve Vašem případě půjde o to, že OSVČ podává pouze daňová přiznání.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2315
Datum přidání:
2023-03-03 14:10:50
Zobrazení:
32
Hodnocení (Hlasy):
(0)