Může být 2. VS SIGMA - DC2 aplikační garant externí a musí být aplikačním garantem jen podnik zahrnutý do projektu?

V 2. VS SIGMA - DC2 není stanovena role aplikačního garanta, primárně by aplikování výsledků/výstupů měl zajistit v návrhu projektu právě požadovaný podnik.

Pokud podnik v konsorciu nebude uplatňovat výsledky, je ale nutné, aby si uchazeči zajistili jiný subjekt, který bude výsledky/výstupy aplikovat. Tuto situaci doporučujeme objasnit v návrhu projektu v ISTA v záložce 3. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU v části Uplatnění výstupů/výsledků. Je třeba popsat jakým způsobem bude zajištěno uplatnění výstupů/výsledků v praxi a doložit zájem relavantního subjektu např. formou  Letter of Intent.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2314
Datum přidání:
2023-03-03 14:05:37
Zobrazení:
32
Hodnocení (Hlasy):
(1)