Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 7. VS SIGMA - DC2?

Způsobilé náklady naleznete v zadávací dokumentaci k 7. VS SIGMA - DC2, začínající výzkumník/výzkumnice v kapitole 4.2 Způsobilé náklady a způsob poskytnutí podpory a dále ve Všeobecných podmínkách v čl. 18 Kategorie uznaných nákladů a podmínky jejich uznatelnosti. Způsobilé náklady dále upravují specifické podmínky Smlouvy o poskytnutí podpory (čl. 4).

Dále lze využít dokument Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023), kde najdete popsané jednotlivé náklady.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2314
Datum přidání:
2023-03-03 14:05:37
Zobrazení:
62
Hodnocení (Hlasy):
(1)