Je podmínka účasti 3 klíčových osob nutná na straně VO i podniku? Nebo stačí, když 3 začínající výzkumníci budou např. jen z VO a podnik nebude mít žádnou osobu splňující podmínku (tzn. bude mít jen mentora a další pracovníky podílející se na projektu?)

Za každého uchazeče musí být v návrhu projektu zapojena alespoň jedna osoba v klíčových osobách řešitelského týmu splňující definici začínající výzkumník/výzkumnice, tedy i za podnik. V klíčových osobách řešitelského týmu musí být minimálně 3 osoby splňující definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice a je pouze na uchazečích počet jejich zastoupení za uchazeče (např. VO 2 osoby, podnik 1 osoba nebo naopak). Nelze tedy, aby podnik měl v řešitelském týmu pouze mentora a osobu v Ostatních osobách podílejících se na řešení projektu.

Je tedy možné, aby složení řešitelského týmu bylo např. takovéto: 

- podnik: 1 osoba v klíčových osobách řešitelského týmu, která bude splňovat z definice podmínku úspěšný absolvent, kterému od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo max. 5 let + 1 mentor;

- VO: 2 osoby v klíčových osobách řešitelského týmu, kdy jedna osoba bude studentem magisterského studia druhá osoba bude splňovat definici věkem do 35 let + 1 mentor + 2 osoby v Ostatních osobách řešitelského týmu (administrativní pracovník a technik).

Definice začínajícího výzkumníka/výzkumnice musí být splněna do termínu konce soutěžní lhůty, tedy k 5. 4. 2023.

Upozornění: Pro všechny klíčové osoby v řešitelském týmu platí pravidlo, že nemusí být v době podávání návrhu projektu u uchazeče zaměstnány. Zaměstnanecký poměr (pracovněprávní vztah) však musí vzniknout v případě podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory a obdržení podpory, a to buď formou dohody o provedení práce/činnosti nebo hlavním pracovním poměrem (DPP, DPČ, HPP).

TA ČR k této problematice vydala samostatný článek, který najdete pod tímto odkazem.

Podrobnosti článku

ID článku:
2313
Datum přidání:
2023-03-03 14:04:15
Zobrazení:
40
Hodnocení (Hlasy):
(0)