Co jsou závazné parametry řešení projektu?

Závazné parametry řešení projektu jsou přílohou Smlouvy o poskytnutí podpory. Závazné parametry řešení projektu jsou exportovány ze schváleného návrhu projektu a obsahují označení hlavního příjemce a dalších účastníků, jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele, časový plán řešení projektu včetně termínu zahájení a ukončení řešení projektu, cíle projektu, deklarované výsledky projektu, a jejíž součástí je tabulka uznaných nákladů projektu.

Závazné parametry řešení projektu rovněž obsahují tabulku uznaných nákladů projektu, která obsahuje jejich rozdělení na jednotlivé roky řešení projektu, intenzitu podpory z uznaných nákladů a s tím související celková výše poskytované účelové podpory, včetně jejího rozdělení mezi hlavního příjemce a další účastníky projektu.

Podrobnosti článku

ID článku:
2280
Datum přidání:
2022-11-23 15:07:08
Zobrazení:
2
Hodnocení (Hlasy):
(0)